Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Alviksgården är först i världen med ny typ av biogödselanläggning

En man och en kvinna klipper av ett gulblått band framför ingången på anläggningen.

Mikael Hugoson från Alviksgården och regionrådet Linda Frohm invigde den nya anläggningen torsdag den 27 oktober. Foto: Länsstyrelsen

Förra veckan invigdes en världsunik anläggning för förädling av biogödsel av regionrådet Linda Frohm och Mikael Hugoson, ägare av Alviksgården. Anläggningen har delfinansierats med medel från landsbygdsprogrammet.

Alviksgården ligger söder om Luleå och har sedan 1990-talet producerat biogas av gödsel från gårdens grisar i den största privata biogasanläggningen i Sverige. Biogasen har bland annat använts som energi för gårdens drift.

Resprodukt omvandlas till biogödsel

Den nya rötrestanläggningen tar till vara på en restprodukt från biogasanläggningen och omsätter den till biogödsel som kommer att användas i den egna spannmålsproduktionen, men även säljas. Gödslet är i pelletsform och innehåller mindre vatten än konventionell gödsel och inga gifter.

Finansiering för att utveckla landsbygden

Anläggningen har delfinansierats med medel från landsbygdsprogrammet. Programmets syfte är att utveckla Sveriges landsbygd och är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt. För att nå landsbygdsprogrammets mål finns det olika stöd och ersättningar för bland annat miljö, hållbarhet och innovation.

Det är Jordbruksverket, länsstyrelserna, Skogsstyrelsen, Tillväxtverket och Sametinget som ansvarar för ersättningarna och stöden inom landsbygdsprogrammet.

Kontakt