Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Årets mentorer i Norrbotten

blomsterbuketter står på ett bord. diplom ligger inramade

Genom Almi och Nyföretagarcentrum Nords mentorprogram får en företagare (adept) under ett år tillgång till en mentor som fungerar som bollplank för att ta företaget vidare till nästa nivå.

Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Framåt Konsult AB och Reidun Holstad Johansson, Luleå Basket och Reidun Relations har utsetts till Årets Mentorer i Norrbotten. Det skedde vid en ceremoni på Residenset i Luleå under fredagen och prisutdelare var tillförordnat länsråd Katarina Ljunggren.

– En mentors styrka är att mentorn kan distansera sig och se den stora bilden i stället för de små pusselbitarna och dessutom saknar den känslomässiga anknytningen till bolaget, som ibland gör det svårare att göra rätt lägesanalys, säger Jimmy Eriksson, Vd för adeptbolaget Anläggningsmetodik Sverige AB.

Reidun har i rollen som mentor skapat förutsättningar för mitt företags fortsatta utveckling genom att tydliggöra erbjudande, forma bättre affärer och bygga goda relationer - och inte minst stärkt mig i min roll som företagare, summerar Frida Ekeström, adept i Nyföretagarcentrums mentorprogram 2021/2022 och Vd för Ekeström Consulting AB.

Årets mentor 2022 i Norrbotten

Till Årets Mentor Växa har Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Framåt Konsult AB utsetts och Årets Mentor Starta är Reidun Holstad Johansson, Luleå Basket och Reidun Relations utsetts.

Om mentorprogrammen

Genom Almi och Nyföretagarcentrum Nords mentorprogram får en företagare (adept) under ett år tillgång till en mentor som fungerar som bollplank för att ta företaget vidare till nästa nivå. Mentoruppdraget är ideellt och innebär en möjlighet till utveckling och nya affärskontakter för både mentor och adept.

Utmärkelsen Årets Mentor Växa delas ut av Almi Företagspartner, som på uppdrag av Näringsdepartementet driver mentorprogram för tillväxtföretag.

Priset Årets Mentor Starta delas ut årligen till en mentor inom NyföretagarCentrum Nords mentorprogram. Programmet är del av ett nationellt program inom Nyföretagarcentrum Sverige och vänder sig till nya företagare.

Motivering Årets Mentor Växa:

Vinnaren av Årets Mentor Växa 2022 har en diger erfarenhet av organisationsutveckling och chefskap. Hon är en nyfiken, engagerad person som både brinner för att åstadkomma förändringar – vilket smittar av sig – och delar med sig av sina personliga erfarenheter. Mentorn har på ett metodiskt och träffsäkert sätt kommit med nyttiga och bitvis jobbiga inspel för adeptens verksamhet. Hon har bidragit till att lyfta blicken och se verksamheten från ett större perspektiv.

Årets mentor i kategorin Mentor Växa är Elisabeth Folkesdotter Pekkari. Elisabeth är verksam inom företagsutveckling, organisationsstruktur och styrelsearbete.

Adepten för årets mentor växa: ”Vi har satt organisationen för fortsatt arbete och utveckling”

Mentor-relationen inleddes under våren 2021 då Elisabeth Folkesdotter Pekkari kom in som mentor för adeptbolaget Anläggningsmetodik och entreprenörerna Jimmy Eriksson och Tommy Wallin. Bolaget erbjuder tekniska konsulttjänster inom projekt- & byggledning, projektering inom Mark, Gata & VA-teknik samt erbjuder beställarstöd inom infrastrukturplanering.

— Under mentoråret har vi, för vår växande organisation, anställt två enhetschefer och satt organisationen för fortsatt arbete och utveckling inom vår projekterande verksamhet. Vi känner idag att vi har ett klockrent team, vilket har medfört att jag och Tommy har kunnat fokusera mer på våra nya roller inom bolaget. Vi har fått en mycket större tydlighet i vårt interna arbete vilket även lett till att vi blivit tydligare gentemot våra kunder. Vi har även investerat i nyexaminerade personer under pandemitiden – rekryteringar som vi nu ser bär frukt, berättar Jimmy Eriksson.

Juryns motivering Årets Mentor Starta

Årets Mentor Nya Företag, Reidun Holstad Johansson, har genom ett djupt engagemang för sin adept bjudit på egna erfarenheter, förmedlat goda kontakter, tips och konkreta fakta. Reidun har rustat sin adept med gyllene kunskap, utmanat adepten för att tydliggöra erbjudande, forma bättre affärer och bygga goda relationer - för att möta kunder och forma långsiktiga affärsrelationer. I sin roll som mentor har Reidun på ett föredömligt sätt, med hög tillgänglighet, stärkt adeptens förmåga, kunskap och självsäkerhet i rollen som affärskvinna i Norrbotten. I Reiduns roll som mentor skapar hon förutsättningar för fler framgångsrika företag i Norrbotten och i Sverige.

Årets mentor Starta – Reidun Holstad Johansson

Vinnaren av Årets Mentor Starta 2022 Reidun Holstad Johansson har en diger erfarenhet av att bygga affärsrelationer och att arbeta med kommunikation i säljande roller. Mentorsrelationen inleddes under hösten 2021 då Reidun kom in som mentor för Frida Ekeström som driver bolaget Ekeström Consulting AB. Ekeström Consulting jobbar med projektledning inom industrin, regionala utvecklingsuppdrag och utbildning.

Mentorn var ett stort stöd i utmanande uppstarten – mitt under brinnande pandemi

Reidun Holstad Johanssons adept Frida Ekeström startade företaget Ekeström Consulting AB under 2020, mitt under pågående coronapandemi. Frida berättar att stödet från mentorn har varit viktigt under denna tid när kundmöten och vägar till uppdrag var en utmaning, en period som även skapade viss osäkerhet i Fridas roll som ny företagare. Med Reiduns stöd analyserades bolagets inriktning och nuläge, plan och mål framåt sattes och följdes upp vid gemensamma träffar.

Frida är civilekonom och har tidigare jobbat inom industrin, tex på LKAB, Northland och ÅF men också för Swedish Lapland Visitors Board, regionens företrädare inom besöksnäringen. — När jag under pandemin blev arbetslös var det nästan som en självklarhet att jag skulle starta eget. Frågan var bara inom vad? Och skulle jag våga?, berättar Frida Ekeström.

Frida beskriver Reidun som en väldigt lyckad matchning i en person som stärkt Frida i rollen som egen företagare, bjudit på sina egna erfarenheter, nätverk, bra tips och konkreta fakta kring exempelvis försäljning.

— Tron på mig själv har stärkts, tack vare Reidun har jag vågat ta säljsamtalen jag annars inte skulle ha tagit och Reidun har verkligen funnits där när jag behövt. Hon har överträffat mina förväntningar av mentorns roll, avslutar Frida Ekeström.

För mer information, kontakta:


Stefan Stålnacke, mentorsansvarig hos Almi Nord, mobil 073-085 79 05

Elisabeth Folkesdotter Pekkari, Årets Mentor Växa i Norrbotten, mobil 070-13 13 604

Anna Engström, Verksamhetschef Nyföretagarcentrum Nord, mobil 070-525 26 82

Reidun Holstad Johansson, Årets Mentor Starta i Norrbotten, mobil 070-223 56 18

Kontakt