Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rekordstort intresse för klimatinvesteringar i länet

Man med armarna i kors framför en röd traktor

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser. Den senaste ansökningsperioden till Klimatklivet stängde den 8 september. I Norrbotten kom 18 ansökningar in och tillsammans omfattade de ett rekordstort sökbelopp. Ansökningarna är nu under handläggning hos Länsstyrelsen för att sedan lämnas över till Naturvårdsverket som granskar och fattar beslut.

Det värmer i hjärtat att intresset för Klimatklivet varit så stort här i Norrbotten. Vi har fått in ansökningar för både små och stora åtgärder över hela länet, vilket är jätteroligt att se, säger Arvid Boström, handläggare på Klimatklivet.

Från januari i år fram till den 20 september har 15 ansökningar i Norrbotten beviljats stöd från Klimatklivet till ett sammanlagt belopp av drygt 20 miljoner kronor. Dessa åtgärder beräknas bidra med en utsläppsminskning på 3,2 miljoner kg koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar utsläppen från att köra drygt 2 miljoner mil med en ny dieselbil.

Stöden under 2022 har gått till bland annat laddstationer samt olika åtgärder inom jordbrukssektorn. Jordbruk tillhör ett av de prioriterade områdena inom Klimatklivet och åtgärderna som har beviljats stöd avser elektrifiering, uppvärmning, biogasproduktion och transportminskningar inom gödselhantering.

Ansökan om stöd för publik laddinfrastruktur

Funderar du på att bygga laddstationer som är tillgängliga för allmänheten? Klimatklivets andra utlysning för publik laddinfrastruktur öppnar den 26 september och stänger den 7 oktober klockan 16:30. Du kan få stöd på upp till 70 procent av investeringskostnaden. Läs mer om stödet och hur du ansöker på Naturvårdsverkets webbplats: Publik laddning (naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats.

Under första utlysningen som hölls i april inkom 8 ansökningar i Norrbottens län. Dessa omfattar ett sökt stödbelopp på sammanlagt 11 miljoner kronor.

Intresset för elektrifiering är en stor trend i samhället, vilket även speglar sig i våra rådgivningssamtal. Vi på Länsstyrelsen hoppas dock få in ännu fler ansökningar under nästa utlysning. Etableringen av nya laddstationer är viktigt för att underlätta den gröna omställningen, särskilt i Norrbotten där avstånden är stora och möjligheterna att ladda bilen mindre. Jag hoppas verkligen att man passar på och söker stöd för detta, säger Arvid Boström.

Kontakt