Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Historiskt avtal om naturskydd

Ett solbelyst barrskogsklätt berg med lövträd i höstfärger som speglar sig i ett stilla vattendrag. Foto.

Vuollerimravinerna är ett av de områden som får ett långsiktigt skydd. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

I dag har Länsstyrelsen Norrbotten, Naturvårdsverket, SCA, och organisationen Steget Före skrivit på en unik överenskommelse om att bevara ett stort antal Norrbottensskogar med höga naturvärden.

Det handlar om 25 skogar med höga naturvärden på SCA:s marker som nu får ett långsiktigt skydd i form av naturreservat och naturvårdsavtal. Områdena ligger i Jokkmokks kommun och omfattar totalt 1 114 hektar produktiv skog.

Överenskommelsen presenterades idag på plats i en av de berörda naturskogarna i närheten av Vuollerim. Representanter från Länsstyrelsen och SCA var på plats tillsammans med Mats Karström, biolog och grundare av den ideella organisationen Steget Före.

- Ett över trettio år långt miljömaraton är äntligen i mål!, sa en lättad Mats Karström som under dagen höll en guidad tur för de närvarande.

Unika skogar

Mats Karström har lagt ner ett omfattande och till stor del ideellt arbete på inventeringar och inte minst på dialog med SCA och myndigheter.

- Genom ett ihärdigt arbete har de här skogarna lyfts fram och fått den uppmärksamhet de förtjänar. Sådana här skogar finns det inte många kvar av, och de är otroligt skyddsvärda både för sin natur och för friluftslivet, konstaterar Per-Anders Jonsson, chef för naturskyddsenheten på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Ny metodik la grunden

Områdena hittades redan i slutet av 1980-talet genom inventeringar av Mats Karström och den ideella naturvårdsgruppen Steget Före. Gruppen tog i samband med detta fram en ny inventeringsmetodik för skogar med höga naturvärden. Metoden är numera vedertagen i hela Sverige och används av både myndigheter och skogsbolag.

En lång process

Utfästelsen om långsiktigt bevarande av de aktuella områdena gjordes redan 1998 i en avsiktsförklaring mellan SCA och Länsstyrelsen. Genom åren har sju av områdena köpts av staten som naturreservat, och nu sluts alltså en paketöverenskommelse för de resterande skogarna. Staten ersätter SCA för åtta naturreservat. För 17 områden sluts naturvårdsavtal utan ersättning.

- Det här är väldigt värdefulla skogsmiljöer som är viktiga för den biologiska mångfalden. Att vi nu lyckas ro en överenskommelse i hamn och skapa ett långsiktigt formellt skydd är mycket positivt, säger Hans Djurberg, hållbarhetschef på SCA.

Även Maria Taberman på Naturvårdsverket är positiv till överenskommelsen.
- Det här markerar slutet på en lång process som krävt stort engagemang från alla parter och där vägen fram bitvis varit svår, säger hon.

Områdena som nu skyddas formellt bidrar till Sveriges åtaganden att bevara den biologiska mångfalden enligt nationella och internationella mål och konventioner.

Bilder från ceremonin

Foto: Magnus Eklund 

Kontaktpersoner

Per-Anders Jonsson, enhetschef Länsstyrelsen i Norrbottens län. E-post: per-anders.jonsson@lansstyrelsen.se. Telefon 070-3896083.

Robert Östholm, presschef SCA, e-post: robert.ostholm@sca.com. Telefon 076-1071519.

Mats Karström, Steget Före, mats.karstrom@naturskyddsforeningen.se. Telefon 076-1267834.

Maria Taberman, Naturvårdsverket. E-post: maria.taberman@naturvardsverket.se. Telefon: 010-6981000.

Kontakt