Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

SKAPA-prisets vinnare i länet

personer står med blombukett och priser.

Landshövding Lotta Finstorp delade ut priser vid en ceremoni på residenset. Ebba Reinholdt, D-stract, som vinner utmärkelsen SKAPA talang för unga innovatörer och Ulf Lindström, Flasheye, som vinner utmärkelsen SKAPA-priset Norrbotten 2022.

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986.

Länsstyrelsen delar varje år ut SKAPA-priset – Sveriges största innovationspris.

Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Den regionala juryns arbete handläggs av Länsstyrelsen i Norrbotten. Juryordförande är Martin Bröms från Almi Företagspartner Nord AB. Övriga jury-platser har bemannats av LTU Business, Arctic Business, Luleå Business Region och Idéakuten Boden.

Priset delas först ut på länsnivå, sedan nationellt.

SKAPA-talang för unga innovatörer

Ebba Reinholdt med sitt företag D-stract tilldelas 25 000 kronor.

Motivering:

Med fantastiskt driv har denna unga innovatör med flit, övertygelse och talang utvecklat en snillrik lösning för alla som lider av spruträdsla. Med en remarkabel produktdesign där man tillämpar både tryck och kyla ges lindring eller bot för upplevda besvär.

Juryn vill med denna utmärkelse hedra Ebba Reinholdt på D-stract som sedan sitt UF-företagande kämpat för att få ut produkten på marknaden och sedan nå större marknader.
Vi tror att hon kommer att lyckas med det!

personer står med blombukett och priser.

Landshövding Lotta Finstorp delade ut priser vid en ceremoni på residenset där hela juryn var samlad.

SKAPA-priset Norrbotten

Ulf Lindström med sitt företag Flasheye tilldelas 25 000 kronor.

Motivering:

Vinnaren av Norrbottens SKAPA-pris har, med stor insikt och förståelse, upptäckt många industriers bristande förmåga att övervaka sina materialflöden kontinuerligt; vilket ofta ger upphov till avvikelser i produktion, driftstopp, kvalitetsbrister eller till och med allvarliga personskador.

Med ena foten i industrins problembild och den andra i Meccano-lådan har denne innovatör med senaste Lidar-Sensor-teknologi, lyckats skapa ett mycket potent övervakningssystem som kommer kunna appliceras inom en rad verksamheter.

Juryn ser inte bara norra Sveriges tunga industri som målbild, utan tror att denna teknologi kommer spridas globalt och kunna hjälpa många mindre industrier, företag och operatörer inom en rad branscher... "The sky is the limit".
Därför vill vi hedra Ulf Lindström med SKAPA-priset Norrbotten 2022.

Kontakt