Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Övning Giron 2022 stärker den svenska beredskapen

Rök och utryckningsfordon i bakgrunden. I förgrunden syns ett avspärrningsband som är märkt med "Polis"

Foto: Jens Lindström, Johnér bildbyrå. Fotot är en genrebild och den är inte tagen under övningen.

Seminiarier, utställningar, fält- och seminarieövningar samt en gemensam workshop står på schemat när en fullspäckad övningsvecka genomförs i Kiruna.

Med ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld och en ny strukturreform för krisberedskap och civilt försvar som träder i kraft den 1 oktober 2022 så är behovet av att öva tillsammans stort. Den 12-16 september genomförs därför övning Giron 2022 i Kiruna.

Syftet med övningen är att stärka den svenska krisberedskapen.

Det här är en strategiskt viktig övning där vi får tillfälle att öva tillsammans på lokal, regional och nationell nivå. Förhoppningen är att övningen ska ge oss möjlighet att öka takten i utvecklingen av den svenska beredskapen, särskilt inom det norra civilområdet där övningen genomförs, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.

Målgrupper för övningen är befäl och personal på skadeplats samt personal på ledningsnivå lokalt, regionalt och nationellt. Det innebär att det kommer att röra sig mycket blåljuspersonal runt om i Kiruna under övningsveckan. De kommer bland annat att öva i byggnader som ska rivas och som delvis har demolerats. Efter genomförd övning kommer rivningen av byggnaderna att slutföras.

Bakom Giron 2022 står Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med länsstyrelserna och regionerna i Norr- och Västerbotten, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Sjöfartsverket. Myndigheterna har arbetat tillsammans under lång tid med att planera genomförandet av övningen.

Övningsveckan inleds med en förberedande kunskaps- och träningsdag, följt av en övningsdag och en dag som ägnas åt analys genom utvärdering och erfarenhetshantering.

Vi kommer att avsluta övningsveckan med en workshop där övningen analyseras och utvärderas. Därmed kommer Giron 2022 att bidra med erfarenheter och utvecklingsbehov som vi gemensamt identifierar och sedan kan arbeta vidare med, både gemensamt och i respektive organisation, säger Maria Glantz, handläggare vid enheten för samhällsskydd och projektledare för Norrbottens deltagande i övningen.

Övningsveckans program

Tisdag 13 september

Förberedande kunskaps- och träningsdag för samtliga med seminarier och föreläsningar anpassade för de olika målgrupperna.

Onsdag 14 september

Övningsdag där kortare momentövningar i fält på temat raserad byggnad, identifiering av avlidna vid katastrofer och pågående dödligt våld genomförs. Parallellt med momentövningarna i fält genomförs en seminarieövning på temat leda/samverka regionalt samt en beslutsspelsövning för ledning på regional och nationell nivå.

Torsdag 15 september

En sammanfattande dag med aktörsgemensam workshop för att utifrån erfarenheter identifiera nuläge och hur eventuella utvecklingsbehov kan omhändertas i utvecklingen av den svenska beredskapen.

Är du representant för media och vill bevaka onsdagens fältövning på plats?

Kul! Då vill vi gärna att du anmäler dig via e-post till Maria Lindgren. Kontaktuppgifter finns nedan.

Vi behöver din anmälan senast 13 september klockan 13.00.

Pressbesöket kommer att genomföras den 14 september kl 12.15 vid övningsplatsen. Ytterligare information kommer via e-post till dom som har anmält sig.

Tänk på att vi har ett antal begränsade platser för media och glöm inte presslegitimation.

Kontakt