Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Konceptet Sunda relationer tilldelas Jämställdhetspriset 2022

Mönsterutsnitt från färgglad illustration.

Centrum mot våld, Ungdomsmottagningen och Gymnasieskolan i Luleå kommun prisas med 100 000 kronor för konceptet Sunda relationer och arbetet med att förebygga våld i ungas nära relationer.

Sunda relationer synliggör bland annat att män står för merparten av våldet och därför behöver bidra till förändring av destruktiva normer. En viktig del av insatserna är stöd till våldsutövare.

Anna Morin, Anneli Forsberg, Catarina Jonsson och Jessica Kemi tog emot priset av landshövding Lotta Finstorp och prorektor Cathrine Norberg i ett fullsatt Vetenskapens hus i Luleå på onsdag eftermiddag.

Juryns motivering

”Årets pristagare lägger fokus på insatser som på sikt kan rädda liv. Genom det här arbetet uppmärksammas en av de absolut största utmaningar som världen och Sverige står inför, ett uppdrag som ingen kan lösa på egen hand.
I denna samverkan tas ett gemensamt grepp för att förebygga våld i ungas nära relationer. Dessa parter lyfter fram att män står för merparten av våldet och därför har ett stort ansvar att delta i förändringen av destruktiva maskulinitetsnormer.

Inom ramen för samverkan erbjuds utbildningsinsatser, föreläsningar, rådgivning och stödsamtal där stöd till våldsutövare är en viktig del. Parterna betonar vikten av att det ska vara lätt för unga att söka den hjälp som behövs och som de har rätt till. Med målsättningen att pojkars och mäns våld mot flickor och kvinnor ska upphöra är Sunda relationer ett viktigt koncept och samarbete som kan bidra till att göra Norrbotten till ett tryggare och mer jämställt län."

Norrbottens jämställdhetspris delas ut årligen av Samverkan för jämställdhet Norrbotten som består av Norrbottens kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten

Kontakt

Linda Moestam

Utvecklingsledare och sakkunnig inom jämställdhet

Telefon 010-2255409

Karin Forsman

Norrbottens Kommuner

Telefon 070-6011956