Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad tillsyn av terrängkörning i höst

Foto på sönderkörd mark.

Terrängkörningsskador i naturen är ett ökande problem. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Markskador från terrängkörning är ett ökande problem i länet. Under höstens björnjakt, småviltjakt och älgjakt satsar Länsstyrelsen därför extra mycket på tillsyn av terrängkörning och information om vad som gäller.

Länsstyrelsens planerade tillsyn fokuserar på upplåtelsejakten ovan odlingsgränsen, men tillsyn görs även i övriga delar av länet. Vid tillsyn kontrolleras förutom statligt jaktkort och licenser även hundhållning där det är aktuellt, samt att terrängkörningslagen följs. Länsstyrelsen samarbetar med Polisen som också har ett tillsynsansvar.

Ett ökande problem

Huvudsyftet med tillsynen är att öka medvetenheten om hur terrängkörningen påverkar naturen. Tidigare års tillsyn har visat att skadorna på mark och miljö ökar i länet.

- Vi ser ett ökande problem med markskador av terrängkörning som många gånger är olovlig. Antalet terrängfordon har ökat påtagligt, vilket tycks ha ökat belastningen på markerna, säger Martin Jonsson, chef för fältenheten vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Förhoppningen är att kunna stävja problemen genom ökad tillsyn och information. Bland annat har ett informationsutskick gjorts till länets älgjaktlag.

Svårläkta skador

Terrängkörning på barmark är förbjudet i Sverige och har aldrig ingått i allemansrätten. Terrängkörningslagen är till för att skydda naturen och gäller därför även markägare. Stigar och känsliga marker kan lätt köras sönder på ett ögonblick, men tar lång tid att läka. Förutom att barmarkskörning förstör naturen kan det också vara störande för både djurliv och människor.

Undantag finns

Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens för viss terrängkörning. Under älg- och björnjakt får fälld älg eller björn transporteras till lämpligast belägna väg, med markägarens tillstånd och enligt vissa regler. All övrig terrängkörning är förbjuden om man inte har dispens.


Kontakt