Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu inleds huvudförhandling för nytt tillstånd för Kaunis Iron AB

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Processen med nytt miljötillstånd för Kaunis Iron AB går vidare och från och med idag måndag den 29 augusti inleds huvudförhandlingen på plats i Pajala. Länsstyrelsen kommer att delta under hela huvudförhandlingen.

Länsstyrelsens anser fortfarande att det finns oklarheter som kvarstår trots bolagets kompletteringar. Det handlar bland annat hur utsläpp till vatten ska hanteras och hur det ska säkerställas att sandmagasinet utformas för att förhindra uppkomst av surt och metallhaltigt lakvatten. I övrigt har Länsstyrelsen påtalat att bland annat verksamhetens påverkan på våtmarker och även påverkan på riksintresse för rennäring bör förtydligas.

Kontakt