Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Miljonstöd till investeringar som minskar klimatpåverkan - nu öppnar årets sista ansökan till Klimatklivet

Man tankar bilen vid en biogasstation

Klimatklivet är investeringsstödet som gör det möjligt att satsa på fossilfri framtidsteknik och grön omställning. Nu är årets sista ansökningsomgång öppen.

Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar som exempelvis anläggningar för ökad återvinning, tankstationer för förnybara drivmedel och energikonvertering. Klimatklivet kan bevilja stöd upp till 70 procent av den totala investeringskostnaden.

I år är stöd till bland annat jordbruk, elektrifiering, biogas samt till småindustri och cirkulära flöden prioriterade, till exempel projekt som syftar till att producera el från biogas, säger Ida Wanhatalo, handläggare på Klimatklivet. De här områdena har hög potential för fler åtgärder som kan ge klimatnytta.

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Ansökningsomgången är öppen mellan 23 augusti och 8 september kl. 16.30.

Kontakt