Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länet får två nya naturreservat och ett reservat blir större

Naturreservatet Granselet är en mosaik av myrar och holmar med urskogsartad granskog. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Granselet och Låssbäcken – så heter de två nybildade naturreservaten i Norrbotten. Dessutom blir naturreservatet Vinkkakoski större. Områdena bjuder på en mångskiftande natur med fina naturupplevelser och flera sällsynta växt- och djurarter.

Gamla granskogar vid Laisälven och bäckravin vid Piteälven skyddas

I Arjeplogs kommun har det nya naturreservatet Granselet bildats. Området ligger i Laisälvens vackra dalgång, och skyddas bland annat för sina gamla granskogar och myrar.

Även Piteå kommun får ett nytt naturreservat – Låssbäcken vid Piteälven. Med sin bäckravin och högvuxna granskog är området mycket värdefullt för sällsynta och hotade växter och djur.

Variationsrik natur vid Kalixälven

Naturreservatet Vinkkakoski som har funnits sedan 2010 har nu blivit betydligt större. Naturreservatet ligger väster om Masugnsbyn och sträcker sig på ömse sidor längs en naturskön sträcka av Kalixälven. I de nya delarna av naturreservatet finns urskogsartad skog med många olika trädslag, och små sjöar och myrar är inbäddade i skogen.

Forssträckan Vinkkakoski omgiven av gamla, urskogsartade skogar. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Vill bevara oexploaterade områden för friluftsliv och biologisk mångfald

— Vi bildar naturreservat på uppdrag av regeringen och de områden som nu skyddats i länet har omistliga natur- och friluftsvärden. Vi vill bevara länets finaste natur till kommande generationer, säger Per-Anders Jonsson, chef på Länsstyrelsens Naturskyddsenhet.

Kontakt