Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi hissar flaggan för allas rätt att vara sig själv

Landshövdingen residens i Luleå med hissad flagga.

Foto: Mostphotos

Pride är glädje och fest men också en påminnelse om alla människor som har kämpat för lika rättigheter och om att vi behöver fortsätta försvara alla människors rätt att vara sig själv.

Att alla i Sverige ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck är för många en självklarhet. Under senare år har reformer genomförts som bidragit till ökad öppenhet i samhället och till att stärka hbtqi-personers lika rättigheter.

— Så härligt att vi äntligen får mötas och fira Pride ”på riktigt” igen, efter en lång period av pandemi och restriktioner! Jag hoppas att alla som deltar i Luleå Pride har riktigt härliga dagar. Och framför allt att vi blir många som deltar och tar ställning för allas lika rättigheter, säger Landshövding Lotta Finstorp.

Tyvärr förekommer både våld och diskriminering, och vi kan se att alla grupper i samhället inte har lika levnadsvillkor. Forskning visar att homosexuella, bisexuella, queera och transpersoner har sämre hälsa än övriga befolkningen. Det gäller framför allt psykisk hälsa, och kan delvis förklaras av diskriminering, våld och hot på grund av omgivningens negativa föreställningar om sexuell identitet och könsidentitet. Det här är bara några exempel, men de visar tydligt att allas lika rättigheter och möjligheter inte kan tas för givna.

— Jag hoppas att många deltar i Pride , men också att många tar ställning för allas lika rättigheter under resten av året. Därför hissar vi Pride-flaggan på Länsstyrelsen för att visa att vi står bakom Prides värderingar. Men vi arbetar också under hela året för att öka våra kunskaper om mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet, så att vi kan vara en bidragande kraft för ett Norrbotten som verkligen är för alla, säger Landshövding Lotta Finstorp.

Länsstyrelsen hissar Prideflaggan under Sápmi Pride 12-14 augusti samt under Luleå Pride 15-21 augusti.

Kontakt