Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslag av Laxnät längs med gränsälven

Könkämäälven. Foto: Länsstyrelsen

Könkämäälven mellan Sverige och Finland. Foto: Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har genomfört en planerad fisketillsyn längs med Könkämäälven (Könkämäeno) tillsammans med finländska kollegor från Lapin ELY-Keskus. Vid tillsynen beslagtogs tre laxnät, två längs olika delar av Könkämäälv och ett i Lätäseno.

Tillsynen genomfördes den 14:e Juli och tre polisanmälningar har gjorts avseende de beslagtagna laxnäten, en till polismyndigheten i Sverige och två till polismyndigheten i Finland

Utöver dessa nät observerades även ett stort antal mjärdar och siknät längs med Könkämäälv där märkning av redskapen saknades helt.

Enligt Förordning 1994:1716 ska "Märkning av redskap som används vid fiske och märkning av fisksump ska utföras så att det framgår av märkningen vem som använder redskapet eller sumpen, om användaren av redskapet är yrkesfiskare eller fritidsfiskare och om användaren fiskar med enskild fiskerätt"

Utöver den bristfälliga märkningen så råder ett totalt förbud i området att fiska med redskap av det slag som hittades, där maskstorleken med råge översteg 100 mm.

Kontakt

John Malmström

Fiskehandläggare