Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fisketillsyn i Jårkastaka visade brister i efterlevnad av regler

En älv fotad från en järnbro.

Lainioälven fotad i samband med fisketillsynen. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten.

En fisketillsyn i Jårkastaka i Lainioälven i veckan visade på stora brister i efterlevnaden av fiskeregler. Dessutom fanns en hel del kvarlämnat skräp och en osläckt eld på platsen.

Nu råder högsäsong för fiske i länets vatten och då Länsstyrelsen är ute på fisketillsyn längs länets älvar ser vi att det råder ett stort intresse för främst laxfiske.

Positivt är att vi kunnat konstatera att det över lag råder en hög efterlevnad av fiskeregler, men i onsdags då vi genomförde en planerad tillsyn av fisket i Lainioälven, i Jårkastaka, så visade det sig där finnas stora brister i efterlevnaden.

Många brister

Jårkastaka är ett populärt och välkänt fiskeställe för såväl fiskeintresserade länsbor som för utländska fiskare. Totalt kontrollerades 14 personer på plats och endast tre av dessa var helt utan anmärkning. Det saknades gällande fiskekort, laxplomber och det fiskades med ej tillåtna redskap.

Fyra polisanmälningar

Det råder totalförbud mot fiske från bron men på bron hittades förankrade spön som var i aktivt fiske. Totalt beslagtogs fyra paravaner samt ett antal fiskespön. Polisanmälan väntar nu fyra personer för överträdelse av fiskebestämmelser.

Nedskräpning

Länsstyrelsens personal plockade även ihop en hel del kvarlämnat skräp och släckte en eld som lämnats kvar efter camping i ett skogsparti. Det här har varit ett återkommande mönster även under tidigare år.

Länsstyrelsen förvaltning av laxfisket i Lainioälven

Lainioälven har en unik stam av vild lax som har ett högt bevarandevärde och de laxar som överlever den närmare 200 mil långa vandringen från sina tillväxtområden i södra Östersjön till sina lekplatser i Lainioälven har ett stort biologiskt och genetiskt värde för stammens fortlevnad. Samtidigt är Lainioälvens lax en viktig resurs för sportfisket och turistnäringens utveckling i regionen.

För att uppnå ett långsiktigt hållbart nyttjande av Lainioälvens lax samtidigt som stammen utvecklingsmöjligheter säkras behöver förvaltningen av laxfisket utvecklas. Viktiga faktorer är exempelvis möjligheten att följa upp och styra fångstuttaget.

Länsstyrelsen genomför därför en försöksverksamhet för utveckling av förvaltningen av laxfisket i den del av Lainioälven som lyder under vår förvaltning. Försöksverksamheten innebär att så kallade gälplomber för att märka fångade och avlivade laxar har införts som obligatoriskt komplement till de vanliga fiskekorten.

4 §

Andra redskap än de som anges i 3 § är förbjudna. För fiske efter samtliga arter gäller dessutom följande.
1. Fiske med utter (harrbräde) eller därmed jämförbar fiskemetod är förbjudet.

Två människor som plockar skräp vid en eldstad nära en älv.

Skräpplockning vid Lainioälven. Foto: Länsstyrelsen Norrbotten

Kontakt

John Malmström

Fiskehandläggare