Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen lämnar yttrande inför kommande huvudförhandling med Kaunis Iron AB

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Processen med nytt miljötillstånd för Kaunis Iron AB går vidare och Länsstyrelsen lämnar nu yttranden över vissa delar som domstolen särskilt önskat. Det handlar bland annat om frågor gällande deponering av anriknings- och flotationssand samt dammsäkerhet.

Inför kommande förhandling om nytt tillstånd i domstol har bolaget gjort ett antal kompletteringar. Länsstyrelsen har tagit del av dessa kompletteringar, men anser att det kvarstår frågeställningar till bolaget. Det handlar bland annat hur utsläpp till vatten ska hanteras och hur det ska säkerställas att sandmagasinet utformas för att förhindra uppkomst av surt och metallhaltigt lakvatten. I övrigt har Länsstyrelsen påtalat att bland annat verksamhetens påverkan på våtmarker och även påverkan på riksintresse för rennäring bör förtydligas.

Domstolen ska nu ta ställning till hur Länsstyrelsens och andra myndigheters synpunkter ska hanteras i den fortsatta processen. Huvudförhandlingen är planerad att starta i slutet av augusti.

Kaunis Iron AB har tillstånd att bedriva nuvarande verksamhet till 2025.

Kontakt