Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Blås Grönt bidrar till tryggare festivaler i länet

människor på festival. Unga människor och äldre.

Foto: Mostphotos

Blås Grönt ska ge en ökad trygghet till föräldrar med minderåriga barn. Ett meddelande informerar om barnet blåst negativt eller positiv under festivalkvällen.

Festivalnätverket har funnits i Norrbotten sedan 2008 och är ett nätverk för tryggare festivaler i länet. En viktig del av arbete har varit att med olika budskap stödja föräldrar för att deras barn inte ska använda eller testa alkohol under festivalerna i länet.

Nätverket vet också att arbete har gett resultat och att omhändertagande av berusade unga har minskat under åren som gått.

I år, efter två år av pandemi, finns det en längtan efter att få träffa andra och besöka våra festivaler. Framför allt gäller det tonåringar som inte har haft den möjligheten tidigare i sina liv.
Därmed ökar också risken att vilja använda alkohol bland tonåringar på våra festivaler.

För att öka tryggheten för föräldrar så kommer Boden Alive, Putte i Parken och Piteå dansar och ler att använda Blås Grönt.

Blås Grönt är en molntjänst där föräldrar kan anmäla sitt barn. Det innebär att föräldern kan följa barnet under kvällen och vid hemgång så blåser barnet i ett sållningsinstrument.
Ett meddelande skickas sedan till föräldern om barnet blåst negativt eller positivt.
Visas ett negativt resultat deltar barnet även i en utlottning med fina priser.

— Det innebär att du kan säga till ditt barn: ”Ska du åka till den festivalen så vill jag att du använder Blås Grönt”. Det ökar tryggheten för dig som förälder till en minderårig, säger Fredrik Nilsson, PDOL.

Ytterligare en vinst med Blås Grönt är att det ger föräldrar ytterligare en möjlighet att föra en respektfull dialog kring alkohol med sitt barn, avslutar Fredrik Nilsson.

Festivalnätverket i Norrbotten är ett nätverk för tryggare festivaler och marknader. Nätverket består av representanter för kommunerna i Norrbotten, festivaler i länet, Polismyndigheten och Länsstyrelsen.

Med begreppet förälder avses inte enbart barnets rättsliga förälder, utan även andra närstående vuxna personer som barnet betraktar som förälder eller som på annat sätt är viktiga för att främja barnets hälsa och utveckling

För mer information kontakta:

Mats Burman, Länsstyrelsen
mats.burman@lansstyrelsen.se eller via telefon: 070-309 61 44.

Fredrik Nilsson, Piteå dansar och ler
fredrik@pdol.se eller via telefon: 070-990 20 01.

Robin Lindquist, projektledare Putte i parken i Luleå
robin@ekmaninvest.se eller via telefon: 073-599 60 36.

Kontakt