Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så stor beräknas björnstammen i Norrbottens län vara

En brunbjörn som rest sig upp och tittar ut över en grönskande skog

Resultatet av fjolårets björninventering i Norrbotten är nu klart. Foto: Länsstyrelsen/Jan-Erik Nilsson

Resultatet av björnspillningsinventeringen som genomfördes i höstas är nu klart. Björnpopulationen i länet uppskattas enligt det vedertagna beräkningssättet för Norrbottens län till 650 individer.

Rekordinsamling

Insamlingen resulterade i över 1800 prover, vilket är rekord i länet. Bland dessa prover har 402 olika björnindivider identifierats och hela 1482 prover kunde identifieras som björnspillning. Drygt 900 personer har skickat in minst ett DNA-prov.

– Fjolårets inventering var sammantaget den bästa björninventeringen hittills i länet, säger Rebecca Forsberg, Länsstyrelsen.

– Det var det hittills högsta antalet deltagande insamlare, högsta antalet inskickade DNA-prover och högsta antalet individbestämda DNA-prover, fortsätter hon, och passar samtidigt på att rikta ett stort tack till alla som deltog.

Två beräkningsmetoder

Björnstammen i Norrbottens län har denna gång beräknats på två olika sätt. Den ena metoden har använts vid föregående inventeringar i länet. Den innebär en justerad beräkning på grund av det låga antalet identifierade björnhannar jämfört med honor. Enligt denna metod beräknas länets björnstam till 650 björnar.

Den andra metoden, som används i övriga län, innehåller ingen sådan justering. Eftersom fjolårets inventering resulterade i så pass många prover är en justering inte längre lika nödvändig. När den här beräkningsmetoden används blir resultatet 544 björnar. Dock är det lite för tidigt att överge den justerade beräkningsmetoden ännu.

- Ju bättre inventeringar vi gör i länet och ju fler insamlade prover, desto säkrare kommer vi kunna beräkna björnstammens storlek, poängterar Rebecca Forsberg.

SMS till deltagare

De som har lämnat ett mobiltelefonnummer när de skickat in spillningsprov får i dagarna ett SMS av Länsstyrelsen. I det finns en länk till Rovbase, där de kan se på individnivå vilken björn deras spillningsprov kom från och om den har hittats vid flera tillfällen.

Resultatet från björnspillningsinventeringen blir en del i underlaget inför kommande beslut om licensjakt på björn i länet.

Björninventeringarna fortsätter

Varje län med björnstam inventeras vart femte år. Hösten 2022 kommer inventeringar göras i Dalarna, Gävleborg och Värmland. Även prover från Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län kommer att analyseras.

 

 

Resultat från björnspillningsinventeringen i Norrbottens län hösten 2021

Fakta

Antal

Insamlade prover

1818

Individbestämda prover

1155

Björnindivider

402

Björnhonor

240

Björnhannar

162

Enbart artbestämda prover

327

Ej artbestämda prover

324

 

Resultat från genomförda björnspillningsinventeringar i länet

År

Populationsberäkning

2010

628

2016

504

2021

544 (samma beräkningsmetod som andra län)

2021

650 (samma beräkningsmetod som tidigare i Norrbottens län)

 
Kontakt