Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lotta Finstorp blir ledamot i regeringens elektrifieringsråd

kvinna står i grönska

Landshövdingen är glad över utnämningen och möjligheten att få bidra i arbetet med att utveckla landets elsystem. Foto: Viveka Österman

Regeringen har tillsatt ett särskilt elektrifieringsråd som ska stödja genomförandet av regeringens elektrifieringsstrategi. En av de utsedda ledamöterna är landshövding Lotta Finstorp.

Regeringen beslutade tidigare i år om en elektrifieringsstrategi för att utveckla landets elsystem i takt med de stora investeringar som sker i omställningen från fossila bränslen till el. En av åtgärderna i strategin var att inrätta ett elektrifieringsråd.

— Det här är ett mycket viktigt arbete och en förutsättning för den gröna omställningen. Det är framför allt viktigt för utvecklingen i Norrbotten där de största satsningarna på fossilfri industriproduktion sker. Jag är därför mycket glad över utnämningen och möjligheten att få bidra i arbetet med att utveckla landets elsystem, säger landshövding Lotta Finstorp

I rådet ingår representanter från näringslivet och den offentliga sektorn, bland annat generaldirektörerna för Svenska kraftnät, Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och Trafikverket.

Elektrifieringsrådet ska bland annat bidra till en ökad samsyn av den övergripande inriktningen för elsystemets utveckling och utgöra en plattform för bred samverkan vid genomförandet av elektrifieringsstrategin. Rådet ska också stödja regeringen med att utvärdera förutsättningarna för att elsystemet utvecklas i takt med de ökade behoven.

Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar är ordförande för elektrifieringsrådet och ledamöterna är utsedda för perioden 22 juni 2022 -15 juni 2023. Rådets arbete ska vara genomfört den 31 december 2024.

Kontakt