Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad sysselsättning inom statlig sektor

Illustration av första sidan av rapporten med Länsstyrelsernas logotyp, karta över Sverige och texten: Kartläggning av statlig närvaro och service

Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar en ökning av antalet sysselsatta inom statlig sektor och att sysselsättningen fortsatt är som störst inom storstadslänen. Kartläggningen visar också en viss ökning av antalet myndigheter och en minskning av antalet arbetsställen runt om i landet.

Sysselsättningen har ökat inom statlig sektor i Sverige. Sedan 2016 har antalet sysselsatta ökat med 13 200 personer. Som störst var ökningen mellan de senaste två mätåren, 2019 och 2020. Störst ökning syns i Skåne, Örebro och Stockholms län. Ökningen har skett i alla län utom Norrbotten och Västmanland.

Minskar i Norrbotten

Norrbottens län har över tid en minskad statlig närvaro i länet både vad gäller antalet myndigheter, statliga arbetsställen och antalet sysselsatta inom statlig sektor.

Fakta

År 2021 fanns 42 myndigheter och 148 statliga arbetsställen i länet fördelat på länets samtliga 14 kommuner.

Totala antalet sysselsatta i statlig sektor i länet uppgick år 2020 till 8 446 individer, varv 47 procent är kvinnor.

Beträffande statlig service fanns i länet år 2020 totalt 68 besökskontor hos de elva servicegivande myndigheterna.

Till följd av länets stora geografiska yta och inomregionala skillnader i befolkningstäthet har kommuner i kustregionen en genomsnittligt högre andel tillgänglighet till statlig service än kommuner i övriga länet.

Det är högst geografisk medeltillgänglighet i Luleå kommun och lägst i Pajala kommun.

Kartläggning statlig närvaro och service i Norrbottens län 2022, rapportering av regeringsuppdrag 3B1 Pdf, 1.9 MB.

Länsvis bilaga Norrbotten 2022 Pdf, 285 kB.

– Ökningen av antalet sysselsatta skulle kunna vara en effekt av pandemin då flera myndigheter anställde mer personal, säger Linda Wiklund som är Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service.

Totalt är cirka 265 000 personer sysselsatta inom statlig sektor i Sverige. Drygt hälften är sysselsatta inom storstadslänen – Stockholm, Västra Götaland och Skåne.

Fler myndigheter men färre arbetsställen

Kartläggningen visar också att sedan 2016 har den statliga närvaron ökat med fyra myndigheter i landet, men minskat med 282 arbetsställen (fysiska platser där verksamheten bedrivs) . Procentuellt sett är minskningen dock marginell då den ligger på 1 procent av det totala antalet arbetsställen.

– Kartläggningen visar att vissa län haft en större minskning av antalet arbetsställen än andra, även om det skett en minskning i samtliga län. I Stockholm har minskningen varit störst, säger Linda Wiklund.

Kontakt

Linda Wiklund

Nationell samordnare för uppdraget om statlig närvaro och service