Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckad häckning för den hotade vitryggiga hackspetten

Vitryggig hackspett vid en matningsstation. Foto: Berth-Ove Lindström/Länsstyrelsen

Den akut hotade arten vitryggig hackspett har dykt upp på flera matningsstationer i Norrbotten de senaste vintrarna. I år bestämde sig så ett par för att häcka. Hackspettsparet fick glädjande nog ungar och de har nu lämnat boet. Häckningen är den första konstaterade i Norrbotten sedan 2012.

Det är ett stort ideellt engagemang med matningar, kameror och eftersök som har lett fram till att paret har kunnat hittas. Vi är mycket tacksamma för ornitologernas hjälp och för att allmänheten rapporterar in sina observationer, säger Alexandra Lindmark, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelsen har tillsammans med Norrbottens Ornitologiska förening under några vintrar placerat ut stödutfodringar i lövskogsområden. Årets häckning låg i närheten av just en sådan plats. Länsstyrelsen arbetar även med inventeringar av den vitryggiga hackspetten och med att bevara lövskogsmiljöer som är viktiga för arten. I Norrbotten gynnas vi dessutom av de framgångar man haft i Finland. I grannlandet har ett långt arbete med skydd av lövskogar och naturvårdsåtgärder stärkt populationen och vitryggar flyger därför in över gränsen till norra Sverige i allt högre utsträckning.

Vad kan du göra?

Det är troligen många vitryggar och till och med häckningar som förblir oupptäckta i Norrbottens stora län. Dokumentera gärna om du ser en vitryggig hackspett. Lägg in observationen på Artportalen.se eller hör av dig till oss på länsstyrelsen.

Artportalen.se Länk till annan webbplats.

Vintertid kan du mata hackspettar med talg enligt Naturskyddsföreningens handledning för vinterutfodring av vitryggig hackspett. Det behöver inte alltid vara den vanligare arten större hackspett som besöker ditt fågelbord. Kanske har du turen att locka till dig den sällsynta vitryggiga hackspetten!

Naturskyddsföreningens handledning för vinterutfodring av vitryggig hackspett Pdf, 1.2 MB.

Om vitryggig hackspett

  • Den vitryggiga hackspetten är idag en av Sveriges mest hotade arter. Den är klassad som akut hotad av Artdatabanken och har varit det sedan 1970-talet.
  • Arten lever i skogar med gott om lövträd. Det ska inte bara vara levande träd, utan även död lövved. Där hittar hackspetten sin föda som består av bland annat insektslarver.
  • Den främsta orsaken till artens snabba tillbakagång är det senaste seklets storskaliga förändringar av skogslandskapet, huvudsakligen som en följd av hur skogsbruk har bedrivits. Lövrika skogar har i stor skala ersatts av barrskogar.

Kontakt