Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nära samarbete är vägen till god beredskap i Norrbotten

Två personer som står på en scen och håller ett föredrag. Personer som sitter runt långbord i publiken och lyssnar.

Anna Asp, Rättschef på MSB och Svante Werger, MSB. Foto: Kent Norberg

Vi behöver agera tillsammans och vi behöver agera nu. Det var ett av budskapen som framfördes vid den dialogdag som genomfördes i Norrbotten för att stärka samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor.

Engagemanget var stort när representanter från näringsliv och offentlig sektor träffades för att diskutera krisberedskaps- och totalförsvarsfrågor vid den dialogdag som Länsstyrelsen i Norrbotten genomförde i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Frågorna som diskuterades är högst aktuella och har hamnat ännu mer i fokus med anledning av det säkerhetspolitiska läget i vår omvärld. Hur kan vi arbeta för att tillsammans hantera svåra kriser och till och med krig? Vilka möjligheter och utmaningar finns? Och vilka verktyg behövs för att hantera de utmaningarna?

Näringslivet är en viktig del av både krisberedskapen och totalförsvaret. För att samhället ska fortsätta fungera vid svåra påfrestningar krävs samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor och det är ingenting som kan vänta.

- Gå inte och vänta på instruktionsböcker om hur ni på lokal och regional nivå ska samverka med näringslivet. Gör det bara – och gör det nu, var uppmaningen från Svante Werger, MSB, som var moderator för dagen.

Under dagen varvades föreläsningar från bland annat Anna Asp, rättschef från MSB, och Lars Karlsson, chef för Försvarsmakten Norra militärregionen, med diskussioner och panelsamtal. Synpunkter som togs upp under diskussionerna var bland annat att Sverige i fredstid behöver bygga upp en försörjningsförmåga med regionala lager i stället för centrala. Ett annat förslag var att myndigheter bör ta fram gemensamma handlingsplaner och tydliggöra den kravbild som finns – så att företag och civila aktörer ska veta vad de kan bidra med i kris.

- Det var många intressanta förslag och synpunkter som lyftes under dagen. Alla var eniga om att fortsatt samarbete och samverkan är viktigt så vi kommer definitivt att arbeta vidare med det och planera för fler näringslivsdialoger framöver, både i små och stora forum, säger Karin Lindgren från Länsstyrelsen i Norrbotten som var en av dem som var med och arrangerade dagen.

Kontakt