Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spel ger bättre beredskap för samhällsstörningar

Representanter för polisen, kommuner, regionen, länsstyrelsen, handeln och medierna deltog i övningen i Härnösand.

Vi måste fortsätta att öva, öva och åter öva. Det är slutsatsen efter speldagen som arrangerades av länsstyrelserna i de fyra norrlänen där en krasch för kortbetalningar simulerades.

I Luleå, Umeå, Östersund och Härnösand deltog representanter från bland annat handel och näringsliv, myndigheter och kommuner. Övningen genomfördes i form av ett simuleringsspel där uppdraget var att besluta om åtgärder sedan kortbetalningarna slutat fungera i butikerna.

Deltagarna kunde direkt se konsekvenserna där vissa åtgärder förvärrade situationen och ledde till hamstringsvågor och kaos, medan andra gjorde att samhället fortsatte att fungera nästan som vanligt.

– Det är ett värdefullt kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring komplicerade scenarion mellan oss aktörer från både den privata och offentliga sektorn. Vi kommer att ha användning av detta på olika sätt, inte minst ur ett beredskapsperspektiv, sa Isak Utsi, kommunstyrelsens ordförande vid Arjeplogs kommun, en av deltagarna.

David Ström, beredskapshandläggare vid Länsstyrelsen i Norrbottens län menade att övningen gav mersmak:

– Simuleringsspelet visade tydligt vikten av att fortsätta samverka över sektorsgränserna. Både offentliga och privata aktörer behövs för att skapa bättre beredskap vid samhällsstörningar, vilket vi såg i dag.

Spelet följdes också av en stor publik som kunde följa händelseutvecklingen och även bidra med egna inspel.

– Vi hoppas att konferensen ska ge åhörarna en ökad förståelse för den händelse- och beroendekedja som är kopplad till betaltjänsterna, och kunna ta med det för fortsatt arbete i sin egen organisation, sa Helena Morén, processledare vid Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Kontakt