Regn i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kräftpest konstaterad i Skellefteälven – risk för spridning till Norrbotten

Undervattensbild på en kräfta bland sjögräs.

Flodkräfta.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har analyserat de döda kräftorna som hittats i Skellefteälven och resultatet visar att kräftorna är smittade av kräftpest.

”Tyvärr är det som vi befarat ett utbrott av kräftpest i Skellefteälven. Nu hoppas vi att alla hjälper till att hindra spridning till andra vattendrag”, säger länsfiskekonsulent Ulf Carlsson.

Orsaken till utbrottet är inte klarlagd, men med största sannolikhet har någon satt ut smittade signalkräftor i älven.

”Är det så att någon satt ut signalkräftor är det ett rent ut sagt bedrövligt tilltag som innebär ödesdigra konsekvenser för flodkräftorna i älven, fiskerättsägarna och inte minst den biologiska mångfalden. Att plantera ut signalkräftor är dessutom ur flera aspekter en brottslig handling”, säger Ulf Carlsson.

Skellefteälven är nu det nordligaste konstaterade fallet i landet, efter att kräftpest konstaterades i Umeälven 2011.

Skarpa åtgärder för att hindra spridning

Nu är det viktigt att pesten inte sprids ytterligare. Länsstyrelsen kommer skyndsamt att fatta beslut om att förklara de drabbade delarna av Skellefteälven för kräftpestsmittat. I det smittade området blir det förbjudet att:

 • fånga kräftor,
 • saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,
 • använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.

Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål får inte flyttas utan att först ha desinficerats.

Så desinficerar du redskap och utrustning

 • Koka minst 5 minuter under lock
 • Sänk ner eller tvätta föremålet med 70-procentig sprit (T-röd) i minst 20 minuter
 • Frys ner i -10 grader minst ett dygn
 • Torka föremålet tills det är absolut torrt:
  Stora föremål i bastu i 60–80 grader under minst fem timmar
  Mindre föremål i bastu i 60–80 grader under minst en timme
  Gummimadrasser, gummibåtar, baddräkter, fiskeflugor, fiskedrag, spön och liknande kan torkas i solen
 • Båtar kan duschas med T-röd efter att de tömts på allt vatten
 • Högtryckstvättning med 80-gradigt vatten

Sportfiskeredskap så som drag, flugor, linor, rullar och liknande desinficeras med passande metod från listan ovan.

Svamp orsakar kräftpest

Sjukdomen kräftpest orsakas av en parasitisk svamp som är specifik för sötvattenslevande storkräftor. Kräftpestsvampen har sannolikt sitt ursprung i Nordamerika. Den tillhör ett släkte vattensvampar som omfattar drygt 20 arter. Många av dessa arter är, liksom kräftpestsvampen, parasiter på en värdorganism och därmed starkt beroende av sin värd. Det är kräftpestsvampens förökningskroppar, zoosporer, som sprider pesten. De bildas på könlös väg. En smittad kräfta, levande eller nyligen död, avger zoosporer och smittar på så sätt andra kräftor.

Hur kräftpesten sprids mellan vattensystem kan ofta vara svårt att förklara. Troligen orsakas de flesta utbrott av att smittade signalkräftor förflyttas av människor. Vid förflyttning av fiskeredskap från ett vatten till ett annat kan smittade kräftdelar och zoosporer följa med och föra smittan vidare om redskapen inte desinficeras innan. Ska kräftpestsvampen bli permanent förekommande krävs att signalkräftor finns i vattnet, eftersom signalkräftan kan vara bärare av svampen utan att själv dö.

Kontakt

Ulf Carlsson

Länsfiskekonsulent, Länsstyrelsen Västerbotten

David Bell

Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Norrbotten