Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mod att skapa jämställdhet — en förutsättning för den gröna industriomställningen

Gruppbild på deltagarna vid första rundabordssamtalet. De står framför en

Deltagarna vid det första rundabordssamtalet i Skellefteå i april. Västerbottens landshövding Helene Hellmark Knutsson och Norrbottens landshövding Lotta Finstorp i mitten av bilden.

Den gröna industriomställningen i norra Sverige kan skapa tusentals nya arbetstillfällen. Men för att klara behovet av ny kompetens och arbetskraft krävs ökad jämställdhet. Det menar landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten och har därför tagit initiativ till gemensamma rundabordssamtal i länen.

Det är nu dags för det andra rundabordssamtalet om inflyttning, kompetensförsörjning och vikten av att ta avgörande steg mot jämställdhet. Den här gången sker samtalen i Luleå och har fokus på framtiden. Deltagarna kommer från industri- och näringsliv samt offentlig sektor.

— Jämställdhet och den gröna industriomställningen hänger tätt ihop. Det gäller att tänka klokt, hållbart och gemensamt, för att inte återskapa den mansdominerade arbetsmarknad som industrin i den här delen av landet länge har varit och fortfarande är, säger Norrbottens landshövding Lotta Finstorp.

Det första samtalet i Skellefteå fokuserade på nuläget. Vid det andra samtalet är syftet att blicka framåt och att planera för fortsatt samarbete för en jämställd och hållbar samhällsutveckling. Som grund finns det redan existerande jämställdhetsarbetet i Norrbotten och Västerbotten. Men med rundabordssamtalen ska ytterligare steg tas och samarbetet med industri och övriga aktörer inom samhällsomställningen stärkas.

— Det första samtalet handlade om var vi står i dag. Nu ser vi framåt, hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för att arbete, familjeliv och fritid kan fungera för såväl för kvinnor som män. Det är en stor utmaning och kanske avgörande för industriomställningens framgång, säger Lotta Finstorp.

Förutom gruppdiskussioner kommer deltagarna att ta del av aktuell forskning inom jämställdhet och samhällsbyggnad. Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap och Nils Björling, universitetslektor och forskare spanar om framtiden. Jonna Barsk, verksamhetsstrateg på SSAB, kommer även att berätta om pågående exempel på jämställd industri- och företagsutveckling.

Program: Mod att skapa jämställdhet

Andra rundabordssamtalet den 2 juni - Framtid

08.30-09.00 Fika

09.00-09.15 Hej och välkommen!

09.15-09.50 Rundan — vilka är vi i rummet?

09.50-10.15 Pågående exempel för jämställd industri- och företagsutveckling, med Jonna Barsk, verksamhetsstrateg vid SSAB.

10.15-10.25 Paus

10.25-11.00 Genus, plats och makt i det nya samhällsbyggandet.
Spanare - Malin Rönnblom, professor i statsvetenskap och Nils Björling, universitetslektor och forskare.

11.00-11.50 Gemensam dialog och reflektion

11.50-12.00 Summering och gemensamt steg framåt

12.00-13.00 Gemensam lunch

Presentation av spanarna

Malin Rönnblom

Malin Rönnblom är professor i statsvetenskap vid Karlstad Universitet och tidigare vid Umeå Universitet. Malin Rönnbloms forskning rör sig inom flera olika fält såsom former för styrning inklusive teoretisering av politik, kritisk policyanalys, särskilt om jämställdhet och regional tillväxt, samt rurala och urbana studier.

Nils Björling

Nils Björling är universitetslektor och forskare inom forskargruppen urbana och regionala omvandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Nils Björlings fokus är att utveckla teori och metod för att öka samspelet mellan lokal och regional planering och därmed att ge stöd till planerings- och stadsbyggnadspraktiken för att inkludera ett bredare fält av resurser och aktörer i planeringsprocessen.

Media

Datum: Torsdag den 2 juni
Tid: Kl. 08.30-12.00
Plats: Hotell Savoy i Luleå

Inledande delen av samtalet kl. 08.30-11.00 är öppen för media. Det finns möjlighet till enskilda intervjuer kl. 08.30 och kl. 12.00.

Målsättningen med rundabordssamtalen är att de ska resultera i fortsatt samverkan för en jämställd och hållbar samhällsutveckling i norr. Det första samtalet av två genomfördes den 27 april i Skellefteå.

Kontakta Kristine Lejonklou för ytterligare information.
Telefon 010-225 54 39, skicka e-post.

Fakta om skillnader

Statistik från Norrbotten visar att flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkar, flickors och pojkars studieval till gymnasiet är i hög grad könsbundna och fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. Fler kvinnor än män lämnar också länen efter avslutade studier.

På faktawebben ”På tal om kvinnor och män i Norrbotten” finns statistik som uppmärksammar skillnader mellan flickor och pojkar, samt mellan kvinnor och män inom flera områden. Statistiken visar var bristande jämställdhet finns och var det går framåt.

Kontakt