Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Resultat från säsongens fisketillsyn i fjällen

framdelen av en röd helikopter med texten fisketillsyn, snöig solig dag i fjällen. Längre bort står några människor.

Fisketillsynen bedrivs både med hjälp av snöskoter och med helikopter.

Under vårvintern har närmare 300 personer kontrollerats av Länsstyrelsens fisketillsynsmän i fjällen och så gott som samtliga har haft giltiga fiskekort och fiskat enligt reglerna. Resultatet är en stor förbättring jämfört med resultatet från en tillsynskampanj i Kiruna 2019 när mer än hälften av 42 kontrollerade personer saknade fiskekort.

Årets pimpelsäsong börjar lida mot sitt slut och Länsstyrelsen kan göra en preliminär bedömning av resultaten från vårens tillsynssäsong. De flesta kontrollerna har gjorts i Kiruna och Arjeplogs kommuner som är de fjällkommuner som har flest besökande fiskare.

— Förutom något enstaka sällskap som fiskat på vatten där pimpelfiske inte är tillåtet så har folk skött fisket utmärkt, säger Dan Blomkvist, länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Vidare berättar han om den tidigare dåliga säsongen:

Skillnaden är markant jämfört med en tillsynskampanj i Kiruna 2019 där mer än hälften av 42 kontrollerade personer saknade fiskekort. Ett resultat som fick stor uppmärksamhet i fiskemedia och som kraftigt avvek från resultaten från tidigare tillsynsinsatser. Det spekulerades om huruvida moralen hos pimpelfiskarna totalt hade havererat och att det var fråga om någon form av köpbojkott mot fiskekorten och de som förfäktade teorin att tjuvfiske är särskilt vanligt i de norra delarna av landet fick vatten på sin kvarn.

Bästa tillsynssäsongen hittills?

— Vi kan konstatera att de dåliga resultaten 2019 var en svårförklarlig men tillfällig avvikelse och ingen trend. 2022 års resultat är å andra sidan ovanligt bra och om inget tråkigt händer de sista veckorna av säsongen, kommer våren 2022 att gå till historien som vår bästa tillsynssäsong hittills, säger Blomkvist.

Kontakt

Dan Blomkvist

Länsfiskekonsulent