Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stort intresse för elektrifiering av tunga transporter

Foto: Mostphotos

Energimyndighetens utlysning för elektrifiering av tunga transporter stängde den 22 april. Intresset har varit stort för stödet som ska främja utbyggnad av publik laddinfrastruktur och vätgastankstationer. I Norrbotten har sex ansökningar inkommit.

Intresset för att bygga publika laddstationer för el och vätgas för tung trafik har varit större än väntat. Trots en kort ansökningsperiod har Energimyndigheten fått in 149 ansökningar på ett totalt belopp om 5,4 miljarder kronor. Eftersom det sökta beloppet är betydligt större än de 1,5 miljarder som utlystes kommer ansökningarna att bedömas i hård konkurrens med varandra.

Nu pågår ett intensivt arbete där Länsstyrelsen i Norrbotten ska lämna yttranden på de inkomna ansökningarna. Energimyndigheten fattar sedan beslut och betalar ut stöd.

Ny tidplan för beslut

Antalet ansökningar påverkar tidigare kommunicerad tidplan, där beslut nu planeras att kommuniceras löpande från och med juli. De beviljade stationerna ska sedan kunna tas i bruk redan under hösten 2023.

- Vi är väldigt glada att det är flera aktörer som har visat intresse för att bidra till utbyggnaden av infrastruktur för elektrifiering av tunga transporter i länet. Utsläpp från transporter står för en betydande del av de totala växthusgasutsläppen så varje fordon som övergår från fossila drivmedel är positivt för länets klimatarbete, säger Ulrika Lundberg, ansvarig handläggare på Länsstyrelsen.

Det sammanlagda beloppet för de sex ansökningarna i Norrbotten är ca 140 miljoner kronor.

Kontakt