Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Norrbottens nya miljömålsprogram visar att mycket miljöarbete pågår

Fjäril på en blålila blomma

Uppföljningen av miljömålen visar att det finns stora utmaningar för att nå målen och en hållbar regional utveckling i Norrbotten. Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två stora hot vi står inför idag och mycket miljöarbete återstår för att nå så väl de globala hållbarhetsmålen som de nationella miljömålen.

I Norrbottens miljömålsprogram 2022–2025 Länk till annan webbplats. med tillhörande matris (bilaga 1) Länk till annan webbplats. går det att läsa mer om arbete som pågår i Norrbotten som bidrar till miljömålen och de globala hållbarhetsmålen.

Miljömålsprogrammet har tagits fram av Länsstyrelsen Norrbotten för att ge vägledning och underlätta samarbete mellan länets aktörer i det gemensamma arbetet med att nå miljö- och hållbarhetsmålen. Under programperioden (2022–2025) genomförs ett löpande arbete med huvudsakligt syfte att i bred samverkan öka åtgärdstakten i det regionala miljöarbetet för att, med fokus på de prioriterade områdena, nå miljömålen.

Kontakt