Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jämställdhet - en förutsättning för grön industriomställning

Illustration av en våg med jämställdhet

Den gröna industriomställningen i norra Sverige kan skapa tusentals nya arbetstillfällen. Ökad jämställdhet är en förutsättning för att klara behovet av ny kompetens och arbetskraft. Det menar landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten som nu gör en gemensam satsning för att belysa frågan.

Det finns en entusiasm i hela landet för utvecklingen som sker i norr och det talas om tusentals nya jobb. Men vem som ska utföra jobben talas det mindre om. En stor utmaning och kanske avgörande för industriomställningens framgång är att skapa förutsättningar för att arbete, familjeliv och fritid kan fungera för såväl för kvinnor som män.

— Jämställdhet och den gröna industriomställningen hänger tätt ihop. Nu gäller det att tänka klokt, hållbart och gemensamt, för att inte återskapa den mansdominerade arbetsmarknad som industrin i den här delen av landet länge har varit och fortfarande är, säger Norrbottens landshövding Lotta Finstorp.

Landshövdingarna i Norrbotten och Västerbotten adresserar nu gemensamt frågan genom rundabordssamtal om inflyttning, kompetensförsörjning och vikten av att ta avgörande steg mot jämställdhet. Deltar gör företagare, forskare och företrädare för myndigheter och samhälle.

— För att skapa hållbara förutsättningar för en grön industriomställning behövs ett jämställt arbetsliv. Därför behöver vi medvetet attrahera och rekrytera fler kvinnor till mansdominerade yrken och fler män till kvinnodominerade yrken och samtidigt bryta könsnormer avseende utbildningsval, säger Lotta Finstorp.

Rundabordssamtalen genomförs i Skellefteå den 27 april och i Boden den 2 juni. Målsättningen är att samtalen ska resultera i fortsatt samverkan för en jämställd och hållbar samhällsutveckling i norr.

Rundabordssamtalet är öppet för media som har möjlighet till enskilda intervjuer under eftermiddagen.

Fakta

Statistik från Norrbotten visar att flickor har i genomsnitt högre betyg än pojkar, flickors och pojkars studieval till gymnasiet är i hög grad könsbundna och fler kvinnor än män har eftergymnasial utbildning. Fler kvinnor än män lämnar också länen efter avslutade studier.

På faktawebben ”På tal om kvinnor och män i Norrbotten” finns statistik som uppmärksammar skillnader mellan flickor och pojkar, samt mellan kvinnor och män inom flera områden. Statistiken visar var bristande jämställdhet finns och var det går framåt.

Kontakt