Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya ledamöter i Länsstyrelsens insynsråd

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Regeringen har utsett nya ledamöter i insynsrådet för Länsstyrelsen i Norrbottens län. Två nya ordinarie ledamöter har tagit plats i rådet, Carl-Fredrik Edström, chef för Norrbottens flygflottilj F21 och Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot.

– Jag välkomnar regeringens beslut om nytt insynsråd och ser fram emot att få arbeta tillsammans med rådet de kommande åren. Det är en viktig tid för Länsstyrelsen och Norrbottens län med en grön omställning och stor framtidstro, samtidigt som vi har utmaningar i kölvattnet av pandemin och ett nytt säkerhetspolitiskt läge i Europa, säger Lotta Finstorp, landshövding i Norrbottens län.

För en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande finns insynsrådet som ett stöd för landshövdingen och myndigheten. Länsstyrelsen är en så kallad enrådighetsmyndighet. Det innebär att verksamhetschefen, det vill säga landshövdingen, ansvarar direkt inför regeringen och att myndigheten har ett insynsråd i stället för en styrelse.

Sammansättningen av ledamöter ska representera olika kompetensområden i länet, t.ex. politik, akademi, civilsamhället, miljö, landsbygd, samhällsskydd och näringsliv. I insynsrådet är landshövdingen ordförande. Regeringen utser rådets ledamöter på förslag från landshövdingen.

Ledamöter i insynsrådet:

  • Carl-Fredrik Edström, Chef Norrbottens flygflottilj F21
  • Richard Holmgren, Miljöchef Vattenfall Vattenkraft AB
  • Fredrik Lundh Sammeli (S), Riksdagsledamot
  • Niila Inga, Ordförande Leavas sameby
  • Tommy Nilsson, Kommunalråd i Kalix
  • Cathrine Norberg, Prorektor vid Luleå tekniska universitet
  • Li Skarin, Företagare.

Insynsrådet träffas fyra gånger om året och ledamöternas förordnande gäller från den 1 mars 2022 till och med den 29 februari 2024.

Kontakt