Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lansering av Nära Mat: Norrbottens livsmedelsstrategi 2022–2030

Klimatklivet flicka äng

Nu lanseras Nära Mat, Norrbottens livsmedelsstrategi där vi tar sikte mot 2030. Livsmedelsförsörjningen i Norrbotten måste säkras inför framtiden och vi ser ett utökat behov av bra mat ifrån närområdet.

Den gemensamma visionen är ”Mer norrbottnisk mat på tallrikarna”. Arbetet med Norrbottens livsmedelsstrategi påbörjades redan 2015, och nu presenteras en reviderad regional livsmedelsstrategi som tar sikte mot 2030. Detta görs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner och LRF Norrbotten.

– För att samla kraften och säkra genomförandet av strategin har vi krokat arm med länets aktörer och näringsliv. Vi måste trygga försörjningen av mat och tillsammans bidra till arbetet med en hållbar utveckling, säger Hulda Wirsén, projektledare och samordnare för Nära Mat på Länsstyrelsen.

Strategin riktar sig till aktörer inom hela livsmedelskedjan i Norrbotten. Vision och målsättningar skall nås genom riktade åtgärder, företagsutveckling, projekt och samarbeten mellan privata och offentliga aktörer. Allt för att utveckla och stimulera alla led i livsmedelskedjan - från produktion till konsumtion och uppnå visionen ”Mer Norrbottnisk mat på tallrikarna”.

– Det finns ett stort engagemang i såväl företag som privata och offentliga aktörer ute i länet. Att konsumenternas intresse ökar för vår hållbara och närproducerade mat både i de gröna och de blå näringarna* i Norrbotten välkomnas, eftersom företagens lönsamhet är en viktig målsättning för genomförandet, framför allt hos primärproducenterna. Lönsamhet är en förutsättning för ökad produktion både i befintliga och nya företag, konstaterar Nils-Olov Lindfors, regionråd.

Livsmedelssektorn definieras sedan 2020 som samhällsviktig verksamhet vilket synliggör det pågående beredskapsarbetet i Sverige där livsmedelsberedskapen är en viktig pusselbit. Här har offentliga aktörer ett stort ansvar för den långsiktiga samhällsutvecklingen och beredskap inför samhällsstörningar.

– Vi har så många kompetenta företag i Norrbotten med fina livsmedel. Omvärldsläget och de stora investeringarna som är på gång i länet gör också att försörjningsförmågan av mat i vår del av landet blir en viktig fråga. Vi måste alla ha tillgång till bra mat, säger Landshövding Lotta Finstorp.

*Beskrivning av gröna och blå näringar:
Gröna näringar – företag som har jord, skog, trädgård eller landsbygdens miljö som grundläggande resurs.
Blå näringar – företag inom fiske och vattenbruk för produktion av sjömat (fisk, alger, musslor etc.).

Se lanseringen digitalt den 3 mars mellan klockan 10.00-12.00.

Kontakt

Erika Falk

Region Norrbotten, styrgruppen Nära Mat