Vind på kalfjället i Norrbottens länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny lag om konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Den 1 mars träder den nya lagen om konsultationsordning i ärenden som kan få särskild betydelse för det samiska folket i kraft.

Lagen innebär att regeringen och statliga förvaltningsmyndigheter blir skyldiga att konsultera samiska företrädare i ärenden som berör samernas språk, kultur, näringar och ställning som urfolk m.m.

I första hand ska Länsstyrelsen konsultera Sametinget, men det kan också bli fråga om konsultation med samebyar och andra samiska organisationer. Samiska företrädare har också rätt att själva initiera konsultationer i ärenden av särskild betydelse för dem.

Kontakt