Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

AGON - Accelererad grön omställning i Norrbotten

Landshövdingen i vintermiljö framför det gula residenset.

Landshövding Lotta Finstorp är sammankallande för AGON, en ny samverkansform för grön omställning i Norrbotten. Foto: Länsstyrelsen

”Bara för att det är svårt betyder det inte att vi inte ska försöka” – säger landshövding Lotta Finstorp om det arbete som måste göras för att få till en samhällsomställning i Norrbottens län.

Ny samverkansform för grön omställning

Under 2021 påbörjades en mötesserie med syftet att hitta nya samverkansformer för att lyckas med en grön omställning i Norrbotten. Gruppen är numera formerad och går under namnet AGON, Accelererad Grön Omställning i Norrbotten. AGON samlar aktörer, som inte vanligtvis sitter vid samma bord, för att dela erfarenheter, skapa förståelse för olika perspektiv, se helheter och upptäcka nya möjligheter i arbetet. Det kan förhoppningsvis föra med sig synergieffekter som exempelvis effektivare tillståndsprocesser.

Tillståndsprocesserna avgörande

Flera utredningar, uppdrag och utveckling av regelverk pågår både nationellt och internationellt. Tiden, takten och tillämpningen i tillståndsprocesser är avgörande för att den gröna omställningen, som industrins megainvesteringar syftar till, ska bli av. Allt för vårt läns utveckling och för att Sverige ska nå klimatpolitisk måluppfyllelse.

Nätverkets sammansättning

AGON sammankallas av landshövdingen. Länsstyrelsen har ett ansvar att samordna olika intressen i länet. Med i AGON i dagens läge är Svenska kraftnät, Vattenfall, SSAB, LKAB, H2 Green Steel, Försvarsmakten, Trafikverket, Fossilfritt Sverige, Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner, Luleå kommun, Bodens kommun, Gällivare kommun och Peter Larsson, regeringens samordnare för Norrbotten och Västerbotten.

Kontakt