Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gränsöverskridande samarbete ska rädda fjällräven

Fjällrävar utsläpp - fotograf: David Bell

Fjällrävar släpps ut på fjället. Fotograf: David Bell

Fjällräven har länge hotats av utrotning i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland. Norska myndigheter fortsätter därför sina satsningar i gränsområdet och släpper ut 25 fjällrävar, från avelsstationen i Oppdal, på fjället.

Målet med utsättningarna är att stärka och knyta ihop delpopulationerna av fjällräv i norr.

— Med fler individer och ett större genetiskt utbyte är förhoppningen att fjällrävarnas situation ska förbättras över hela området. Fjällrävarna bryr ju sig inte om nationsgränserna, utan rör sig obekymrat mellan länderna, säger David Bell, projektledare för Felles Fjellrev Nord II på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Dubbelt så många valpar

Alla sex fjällrävspar på avelsstationen i Oppdal (Sæterfjellet, Norge) fick valpar förra sommaren. Det innebar att mer än dubbelt så många valpar kunde transporteras norrut för utsättning jämfört med år 2021. I år sattes fjällrävar ut på fem lyor belägna i kommunerna Nordreisa, Kåfjord och Storfjord i Troms och Finnmarks län. Förstärkningen kommer, förhoppningsvis, innebära ytterligare tillskott i det vilda framöver.

 

Fjällräv - David Bell

Fotograf: David Bell

Etablering kräver tid

— Enligt vår erfarenhet så tar det några år för fjällrävarna att etablera sig på nya platser, och därför släpper vi ut fjällrävar i samma område över flera år. På, till exempel, Varangerhalvøya så ökar beståndet igen tack vare stödutfodring och utsättningar inom avelsprogrammet 2018-2020, säger Kristine Ulvund på Norsk institutt för Naturforskning (NINA).

Flera foderstationer placerades ut i Troms och Finnmark redan 2017 inom ramarna för projektet Felles Fjellrev Nord. Detsamma gäller gränsområdet till Sverige och Finland. Vissa av fjällrävarna på Varangerhalvøya har sedan hittat till projektets foderstationer, men även observerats på lyor i Finland.

Gränsöverskridande samarbete

Det är Miljødirektoratet i Norge som bekostar och genomför utsättningarna med hjälp av bland annat Statens naturoppsyn (SNO) och Norsk institutt for naturforskning (NINA). Men det sker också ett omfattande utbyte med svenska och finska aktörer, bland annat genom EU-projektet Felles Fjellrev Nord II.

I Felles Fjellrev Nord II medverkar Länsstyrelsen i Norrbotten, Stockholms universitet och Metsähallitus/Forststyrelsen med stödfinansiering från Interreg Nord. Norsk institutt for naturforskning (NINA) och Norges arktiske universitet (UiT, Tromsø) bidrar också till projektet, men med egen finansiering. Projektet hoppas kunna bistå norska myndigheter genom att utöka stödutfodringen, rödrävsjakten och inventeringsinsatserna i gränsområdet.

Felles Fjellrev Nord II | Länsstyrelsen Norrbotten

Kontakt