Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du en idé som kan minska samhällets klimatpåverkan? Nu kan du söka stöd från Klimatklivet.

Klimatklivet flicka äng

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar de klimatpåverkande utsläppen. Nu är en ny ansökningsomgång öppen.

Du kan få stöd för konkreta klimatsatsningar som exempelvis anläggningar för ökad återvinning, tankstationer för förnybara drivmedel och energikonvertering.

Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

Ansökningsomgången är öppen mellan 10 februari-28 februari (ansökan stänger kl. 16.30).

Klimatinvesteringsstöd och ansökan

Kontakt