Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nätutvecklingsprojekt i Norrbotten ska korta ledtiderna för elnätsutbyggnad

Kraftledningar

Foto: Mostphotos

I höstas fick Energimarknadsinspektionen (Ei), Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla och testa nya koordinerade arbetssätt i tillståndshanteringen för att försöka korta ledtiderna för elnätsutbyggnad. Nu har de nätutvecklingsprojekt som ska hanteras inom ramen för regeringsuppdraget valts ut. Två av dem finns i Norrbotten.

Urvalet har gjorts utifrån de projekt som elnätsbolagen nominerat till Ei. I valet av projekt har kriterierna som finns i regeringens uppdragsbeskrivning varit vägledande. Några av kriterierna är att projekten ska befinna sig i olika stadier i nätutvecklingsprocessen, ha potential att bidra till en bred samhällsnytta och till samhällets elektrifiering bland annat av industrisektorn.

— Nu har vi valt ut fem projekt där vi i nära samarbete med andra myndigheter i uppdraget, men också med elnätsägarna, ska försöka korta ledtiderna. Dock, minst lika viktigt, är att komma fram till en process och ett effektivt arbetssätt som fungerar framåt för den kommande elnätsutbyggnaden i Sverige, säger projektledare Albin Carlén.

Utvalda projekt

Uppdraget Kortare ledtider för elnätsutbyggnad på Ei:s webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Albin Carlén

Projektledare Energimarknadsinspektionen

Marielle Lahti

Projektledare Energimarknadsinspektionen

Eva Sundin

Avdelningschef Länsstyrelsen i Norrbotten