Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya restriktioner införs för verksamheter

Länsstyrelsernas gemensamma logotyp

Idag, den 12 januari 2022, införs skärpta restriktioner för verksamheter på grund av att smittspridningen ökat drastiskt sedan jul- och nyårshelgerna. Länsstyrelserna har i uppdrag att kontrollera att verksamheter följer den tillfälliga covid-19-lagen.

Antalet covid-19-fall ökar i hela landet och ytterligare smittskyddsåtgärder behövs för att motverka smittspridningen och minska belastningen på sjukvården. Regeringen har därför beslutat att införa ytterligare smittskyddsåtgärder.

- Bedriver du en verksamhet behöver du återigen göra en kraftansträngning och följa gällande restriktioner. Länsstyrelserna har sedan den tillfälliga covid-19-lagen infördes för ett år sedan sett att verksamhetsutövare i landet till stor del följer reglerna och tar sitt ansvar. Nu behöver vi samla krafter igen och hjälpas åt att bromsa smittan, säger Andreas Ekberg, nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelserna prioriterar nu riktade tillsynsinsatser mot verksamheter där det i närtid finns ökad risk för smittspridning. I Norrbotten har Länsstyrelsens tillsynsgrupp genomfört ett antal fysiska och digitala tillsynsbesök. Det arbetet kommer att fortsätta framöver hos olika verksamheter och vid evenemang där många människor samlas. Stort fokus ligger också på information/rådgivning i syfte att hjälpa verksamhetsutövare att göra rätt

- Varje verksamhet har ett ansvar att följa gällande regler, men varje enskild individ har också ett ansvar att hjälpa till och motverka smittspridning genom att hålla avstånd till varandra när vi besöker butiker och deltar på evenemang, säger Anna-Maria Lundkvist-Monroy, samordnare för Länsstyrelsen i Norrbottens pandemitillsyn.

De nya restriktionerna där länsstyrelserna bedriver tillsyn

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

  • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan vaccinationsbevis införs ett tak på max 50 personer. Fortsatt gäller endast sittande deltagare, max åtta personer per sällskap och en meters avstånd mellan sällskapen.
  • För arrangemang inomhus med fler än 50 deltagare införs krav på vaccinationsbevis samt att deltagarna ska sitta ner, max åtta personer per sällskap och en meter mellan sällskapen.

Mässor

  • För mässor med fler än 50 deltagare införs krav på vaccinationsbevis. Dessutom kvarstår kravet på minst 10 kvadratmeter per person för att motverka trängsel.

Folkhälsomyndigheten vill även att regeringen beslutar ytterligare åtgärder

Folkhälsomyndigheten har i en hemställan bett regeringen att införa ytterligare smittskyddsåtgärder som rör bland annat ett tak på max 500 deltagare vid allmänna sammankomster, offentliga tillställningar och mässor inomhus. Folkhälsomyndigheten ser även ett behov av att deltagarantalet för privata sammankomster i lokaler för uthyrning ska sänkas från 50 personer till 20 personer. För att genomföra dessa förändringar krävs ett regeringsbeslut. Regeringen bereder nu hemställan.

Övriga smittskyddsåtgärder som införs

För serveringsställen införs krav om max åtta personer per sällskap och att serveringsställen ska stängas senast klockan 23:00. Fortsatt gäller endast sittande servering och krav på en meters avstånd mellan sällskap. Serveringsställen omfattas av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Kommunerna har tillsynsansvar för serveringsställen och länsstyrelserna tillsynsvägleder kommunerna.

Utöver ovanstående restriktioner införs bland annat ett allmänt råd om att alla vuxna uppmanas att begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sammanhang. Tidigare allmänna råd exempelvis om att alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel kvarstår.

På Krisinformation.se finns samlad information om samtliga åtgärder som införs för att förhindra smittspridning och vilka allmänna råd och rekommendationer som gäller.

Flera nya åtgärder mot covid-19 införs 12 januari på Krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Information och rådgivning för verksamheter

Vill du ha rådgivning eller läsa mer om vad begränsningarna innebär för dig som Verksamhetsutövare? På länsstyrelsens webbplats hittar du information om gällande regler och vilka åtgärder verksamheter ska vidta för att motverka spridning av covid-19 viruset. Du är även välkommen att kontakta Länsstyrelsen i Norrbotten för rådgivning.

Besök länsstyrelsens webbplats om tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen.

Om uppdraget

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. För att ha en fortsatt beredskap för att kunna sätta in träffsäkra åtgärder för att bekämpa covid-19 om smittläget försämras har den tillfälliga covid-19-lagen och begränsningsförordningen förlängts till den 31 januari 2022. Enligt lagen kan regeringen och myndigheter besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelserna kontrollerar att besluten följs.

Kontakt

Anna-Maria Lundkvist-Monroy

Samordnare BD coronakansli

Andreas Ekberg

Nationell samordnare för länsstyrelsernas tillsyn enligt den tillfälliga covid-19-lagen

Telefon: 010-225 05 40