Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny faktawebb ska bidra till jämställdhet i Norrbotten

Den nya webbplatsen ”På tal om kvinnor och män i Norrbotten” lanseras den 27 december. Webbplatsen innehåller statistik som synliggör livsvillkor och förutsättningar för kvinnor och män i Norrbotten. Målet är att innehållet ska bidra till länets jämställdhetsutveckling.

Statistiken presenterar nuläge och utveckling inom en rad olika områden och jämför även Norrbottens län med riksgenomsnittet. Uppgifterna är insamlade och analyserade under 2021 och är tänkta som ett stöd för ökad jämställdhet.

Ett viktigt verktyg för att systematiskt kunna uppnå jämställdhet i samhället är könsuppdelad statistik. Statistik synliggör livsvillkor, förutsättningar och behov för flickor och pojkar samt kvinnor och män i Norrbotten. Statistiken visar var bristande jämställdhet finns och var det går framåt.

– Länsstyrelsens förhoppning är att denna faktawebb med statistik bidrar till ökad nyfikenhet och kunskap om länets jämställdhetsutveckling. Genom kunskap och nyfikenhet kan vi tillsammans verka för Norrbottens bästa där kvinnor och män har samma möjligheter, säger Irina Enbuska von Schantz, jämställdhetsutvecklare och sakkunnig i jämställdhet på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja aktörer i länet, ta fram kunskapsunderlag och initiera jämställdhetsinsatser samt följa hur de jämställdhetspolitiska målen får genomslag i länet.

Faktawebb: På tal om kvinnor och män i Norrbotten Länk till annan webbplats.

Strategi för jämställdhet i Norrbotten 2018-2023

I Norrbottens länsstrategi för jämställdhetsintegrering som sträcker sig under perioden 2018–2023 har Länsstyrelsen valt att fokusera på tre delområden – jämställd utbildning, jämställd hälsa och mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Fokusområden med både regionala utmaningar och utvecklingsbehov där systematiskt arbete och samverkan är viktiga komponenter för att skapa jämställdhet och social hållbarhet.

Strategi för jämställdhet i Norrbotten 2018-2023 Länk till annan webbplats.

Kontakt