Aktuella vädervarningar i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Projektet Virkesbanken förlängs

— Med anledning av pandemin har vi under innevarande år inte kunnat arbeta fullt ut med projektets aktiviteter. Nu får vi möjlighet till det tack vare att projekttiden förlängs till och med november 2022, säger projektledaren Alexander Engelmark.

Virkesbanken är en förstudie där målet är att skapa bättre förutsättningar för ett långsiktigt bevarande av länets värdefulla kulturmiljöer och byggnadsvårdens småföretagare. Läs mer om projektet:

Virkesbanken

Byggnadsvård handlar om att underhålla en byggnad utifrån dess specifika förutsättningar, som byggnadstradition, teknik, material och hantverksskicklighet. I Norrbotten handlar det ofta om timmerbyggnader på landsbygden och i kyrkstäder. Bebyggelsemiljöer med höga kulturhistoriska värden.

Virke och annat material av rätt kvalitet är ofta avgörande för ett bra resultat vid underhåll av äldre bebyggelse och vid restaureringsinsatser. Det kan handla om rätvuxet, senvuxet, speciella dimensioner eller längder etc. faktorer som inte beaktas i dagens storskaliga och standardiserade processkedjor inom skog- och virkeshantering och därför är svåra att få tag på.

Kontakt

Alexander Engelmark, projektledare Virkesbanken

Instagram #virkesbanken