Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin deltar i länets barnrättsvecka

Den 15-19 november pågår Norrbottens barnrättsvecka med ett digitalt program bestående av tips, inspiration, föreläsningar och workshops om barns rättigheter i Sverige och Norrbotten.

Den 16:e november gör Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin ett digitalt besök för ett samtal om barns rättigheter i samhällskriser med utgångspunkt i Barnombudsmannens årsrapport 2021 Alla tar ju inte ansvar - Barnkonventionen som lag under en samhällskris.

I rapporten lyfts barns egna röster om deras syn på sina rättigheter och hur covid-19-pandemin har påverkat dem. Den lämnar också förslag på hur samhället ska bli bättre på att efterleva barnkonventionen under en kris.

Tidigare samma dag inleds barnrättsveckan med barn och ungas delaktighet för ett attraktivt och inkluderande Norrbotten i fokus. Barnrättsexperten Åsa Ekman föreläser om barnsyn och inflytande och landshövding Lotta Finstorp och flera andra regionala aktörer deltar och ger sin syn på barns delaktighet i länets utveckling.
Hela invigningsprogrammet modereras av Malin Winberg.

Övriga veckan består av fristående seminarier på teman som rasism i skolan, ungas inflytande och delaktighet för en levande landsbygd, den nya barnfridslagen, och mycket mer. Veckans sista pass, ”after ski”, är ett kom-som-du-är-forum där du kan berätta var du tänker, samtala med andra om något du tagit del av under veckan, eller bara lyssna in.

Kontakt