Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rättelse angående kustfiske

illustration över Norrbottens-karaktäristiska element

Länsstyrelsen har blivit uppmärksammad på felaktigheter i vår webbinformation för tillåtna fisketider för nät på grunt vatten i kustområdet under hösten. Regelverket som beslutas av Havs- och vattenmyndigheten har inte ändrats, felaktigheterna beror på ett skrivfel.

Korrekt information:

Fiske med nät är förbjudet inom vattenområden grundare än tre meter enligt gällande sjökort under perioden 1 april — 10 juni samt under 1 oktober — 31 december. Fiske med nät vars maskstorlek är mindre än 37 millimeter får dock bedrivas under oktober månad.

Är du intresserad av havsfiske?

Lyssna även på gårdagens radioreportage på Sveriges Radio:

"Länsstyrelsen gör tillsyn: "Det är inte tillåtet att sälja fisk", på Sveriges Radion webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt