Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jesper Martinsson och Sandra Nilsson SKAPA-prisets vinnare

Jesper Martinsson, RS Solutions och Sandra Nilsson, Arctic Space Technologies - årets SKAPA-pristagare i Norrbotten 2021.

Uppfinningar som kan utvecklas till innovationer är nyckeln till Sveriges välstånd. Stiftelsen SKAPA har instiftat ett innovationspris, ett sätt att uppmuntra idérika människor.

Årets länsvinnare av SKAPA-priset i Norrbotten är Jesper Martinsson, RS Solutions. Sandra Nilsson, Arctic Space Technologies, är länsvinnare i ungdomskategorin SKAPA Talang.
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.

Vinnarna

De två vinnarna av SKAPA-priset i Norrbotten presenterades idag på Residenset i Luleå av landshövding Lotta Finstorp. Årets länsvinnare av SKAPA-priset i Norrbotten är Jesper Martinsson, RS Solutions. Sandra Nilsson, Arctic Space Technologies, är länsvinnare i ungdomskategorin SKAPA Talang. Jesper Martinsson och Sandra Nilsson går nu vidare till en nationell jury och den nationella prisutdelningen vid SKAPA Innovationsgala 11 november 2021.

Juryns arbete

Den regionala juryns arbete handläggs av Länsstyrelsen i Norrbotten. Juryordförande är Martin Bröms från Almi Företagspartner Nord AB. Övriga jury-platser har bemannats av Drivhuset, Venture Cup, Vittra Vision, LTU Business, Svensk design och Idéakuten Boden.

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket.


Den regionala juryns arbete handläggs av Länsstyrelsen i Norrbotten. Juryordförande är Martin Bröms från Almi Företagspartner Nord AB. Övriga jury-platser har bemannats av Drivhuset, Venture Cup, Vittra Vision, LTU Business, Svensk design och Idéakuten Boden.

Vinnare av SKAPA-priset i Norrbotten

Jesper Martinsson, RS Solutions

Motivering:

Med stor dos av nytänk har denna entreprenör nyttjat sin expertkompetens inom matematisk statistik för att lösa allvarliga arbetsmiljöproblem i gruvor eller tunnlar under jord. Med tjänsten samlas och bearbetas kontinuerligt ljudupptagningar från berget och allvarliga ras kan då förutspås. Tjänsten stöttar följaktligen kunden med ny, värdefull information som bidrar till både mer ekonomisk brytning men även säkrare evakuering ifall olyckan skulle vara framme.

Juryn gör bedömningen att Jesper Martinsson, Bemis har utvecklat en unik och starkt värdeskapande tjänst för flertalet globala gruvföretag. Tjänsten och entreprenören spås en lysande framtid.

Vinnare av SKAPA-priset för unga innovatörer, SKAPA Talang i Norrbotten

Sandra Nilsson, Arctic Space Technologies AB

Motivering:

Med fantastiskt driv men även med stor lyhördhet inför kundens önskemål har denna unga innovatör lyckats fånga flera internationella aktörers intresse och bidrar nu starkt till att visa att Norrbotten är något att räkna med på den globala arenan för rymd-industri och relaterade tjänster.

Juryn vill med denna utmärkelse hedra Sandra Nilsson då hon med enastående känsla samlat ett kompetent team kring sig och på ett exemplariskt sätt utvecklat och förädlat en unik tjänst med växande efterfrågan.

Kontakt