Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fem fina slåtterängar att besöka

Har du aldrig sett en slåtteräng? Ta chansen att besöka en i sommar. Njut av alla blommor. Kanske får du hjälpa till att räfsa ihop det slagna gräset eller prova att slå med lie eller använda slåtterbalk. Nu vill vi under friluftslivets år visa upp några av Norrbottens finaste slåtterängar. Några kända andra mindre kända, men de är alla pärlor.

På slåtterängen trivs många olika blommande växter som i sin tur bjuder besökande insekter på nektar och pollen. Här myllrar det av liv och biologisk mångfald.

Passa även på att besöka någon slåttermyr i sommar! Förr var det vanligt att skörda myrens starr och fräken till hö. Den traditionen hålls fortfarande vid liv på ett stort antal myrar i vårt län. Glöm inte att ta med dig stövlar och myggmedel.

Kulturreservatet Gallejaur

Den lilla byn Gallejaur består av några få äldre hus som ligger cirka 15 kilometer sydväst om Glommersträsk i sydligaste delen av Arvidsjaurs kommun. Platsen är unik då den visar välbevarade gårdsmiljöer från utvecklingen av nybygge till småbruk. På byns ängsmarker hittar du blåklocka, nordvårbrodd, månlåsbräken, kattfot, prästkrage, rödfibbla och backnejlika. Ängarna börjar slås i mitten av juli.
Slåttermyren Bergmyran ligger 3 kilometer norr om Gallejaur. Här sker slåttern lite senare, i början av augusti.

Information och öppettider Länk till annan webbplats.

Bevarandeplan för Gallejaur Pdf, 4.1 MB.

Ängsmarken i Aktse ligger vackert belägen med den välkända Skjerffe-klippan i bakgrunden. Foto: Länsstyrelsen

Aktse-slåttern 5-8 augusti

Ängsmarken i Aktse ligger vackert belägen med den välkända Skjerffe-klippan i bakgrunden. På ängen hittar du en rad fjällväxter som smörboll, torta, fjällviol och nordisk stormhatt utöver de vanliga ängsblommorna. Varje år anordnar Naturskyddsföreningen slåtterdagar där alla är välkomna att delta. Då slås ängen närmast föreningens stuga. Den delen ingår även i nätverket Natura 2000.
Aktse ligger 9 mil nordväst om Jokkmokk och dit måste du ta dig till fots eller med cykel och båt eller helikoptertransport. Kungsleden passerar området och där ligger även STF-stugan Aktse.

Information om Aktse-slåttern Länk till annan webbplats.

Bevarandeplan för Aktse Pdf, 2.5 MB.

Byggnaderna är borta men slåtterängen finns kvar i Persbacka. Foto: Länsstyrelsen

Persbacka-slåttern 14 augusti

Slåtterängen ligger som en liten oas mitt i en skogssluttning mellan Jokkmokk och Vuollerim. Här kan du se rödkämpar som är ovanliga i vårt län samt blåklocka, månlåsbräken, lämmelstarr och vårfingerört. Byggnaderna finns inte kvar, men du kan se odlingsrösen, grundstenar och bruksföremål. Ängen ingår i nätverket Natura 2000 och slås traditionellt med lie varje år av Naturskyddsföreningen. Du når ängen till fots längs en knapp kilometer slingrande skogsstig. Skogen brann 2018 och du får se ett brandfält på nära håll.

Information om Persbacka-slåttern Länk till annan webbplats.

Bevarandeplan för Persbacka Pdf, 3.1 MB.

Slåtterängen i Abborrträsk strax utanför Gällivare. Foto: Länsstyrelsen

Abborrträsk slåtter 14 — 15 augusti

Några av husen finns fortfarande kvar. På ängsmarken kan du hitta kattfot, månlåsbräken, lämmelstarr, brudborste, fjällögontröst, ängs- och fjällskallra och smörboll. Slåtterängen ligger utanför Gällivare och nås via en mindre väg från E45. Ängen ingår i nätverket Natura 2000 och slås årligen av Naturskyddsföreningen.

Information om Abborrträsk-slåttern 14-15 augusti Länk till annan webbplats.

Kontaktuppgifter: Vivi Eriksson 070-243 78 41

Bevarandeplan för Abborrträsk Pdf, 2.3 MB.

Slåttermyren Vasikkavuoma. Foto: Länsstyrelsen

Vasikkavuoma

Förr var slåttermyren det vanligaste sättet att skaffa hö till sina djur. Myrens starr och fräken slogs, hässjades och lades i slåtterlador i väntan på att transporteras hem på vintern med häst och släde. Besök Sveriges största slåttermyr Vasikkavuoma strax väster om Pajala. Myren är 250 hektar stor med ett 80-tal gamla slåtterlador kvar. Vasikkavuoma har brukats sedan 1700-talet. Idag slås en stor del med hjälp av slåttermaskin på band. Flera privatpersoner som har sina skiften på myren använder speciella klippaggregat på röjsåg.
Du kan gå ut på myren via en bred spång. Det finns informationstavlor, grillplatser och ett fågeltorn vid Vasikkavuoma. Ta gärna med kikare!

Slåtterworkshop 30-31 juli Länk till annan webbplats.

Vasikkavuoma

Använd gärna hashtags

I år pågår en kampanj, Friluftslivets år 2021 - luften är fri. Om du postar inlägg i sociala medier, använd gärna hashtag:

#luftenärfri #luftenärfrinorrbotten

Kontakt