Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så blir årets licensjakt på björn

En flicka med en blomkrans i håret

Länsstyrelsen i Norrbotten fattar beslut om licensjakt på högst 20 björnar i länet. I år görs ingen uppdelning på olika jaktområden utan de 20 björnarna får fällas i hela länet med undantag för nationalparkerna.

Trots att årets sena vår och djupa snötäcke bidrog till att sammanlagt 65 björnar fälldes på skyddsjakt i länet i syfte att minska skadorna för rennäringen väljer nu Länsstyrelsen i Norrbottens län att besluta om licensjakt på ytterligare 20 björnar.

— Baserat på rapporter om närkontakter med björn från olika delar av länet ser vi ett behov av att bromsa tillväxten av björnstammen och därmed minska de skador och det obehag en för tät björnstam kan åsamka. Det är i enlighet med den förvaltningsplan som Viltförvaltningsdelegationen i Norrbotten fastställde i april 2021, säger Anna Danell Savela, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen.

Sedan den senaste spillningsinventeringen 2016 är det resultatet från björnobsen som indikerar förändringar i björnstammens storlek. Efter att björnobsen ökat tre år i rad minskade den kraftigt 2020. Samma minskning kunde ses i merparten av det norra rovdjursförvaltningsområdet. Baserat på ett treårsmedel av björnobsen bedömer dock Länsstyrelsen att stammen i Norrbotten ligger i nivå med där den låg 2013, på ca 600 individer.

— Med startskottet av björnjakten drar också årets spillningsinventering på björn igång. Resultatet från spillningsinventeringen möjliggör en utvärdering av vår förvaltning och är en stark grund för våra förvaltningsbeslut framöver, säger Anna Danell Savela.

Målet är att förvalta länets björnstam inom förvaltningsintervallet på 250-600 individer.

Det fullständiga beslutet kan läsas i sin helhet på Länsstyrelsens webbplats.

Kontakt