Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Klimatklivet öppnar för ny ansökningsomgång

helikopter på fjällis.

Den 24 augusti öppnar årets tredje ansökningsfönster för Klimatklivet – ett nationellt stöd riktat till åtgärder som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Den som vill bidra till ett hållbart samhälle kan få investeringsstöd genom satsningen Klimatklivet, som kan sökas av företag, kommuner och andra organisationer. Klimatklivet påskyndar den gröna omställningen som för närvarande intensifieras i Norrbotten.

Det huvudsakliga syftet med satsningen Klimatklivet är att minska utsläppen som påverkar klimatet. Varje investerad krona ska ge största möjliga klimatnytta. Därför är det viktigt att i ansökan bland annat kunna visa en beräkning för detta.

Vi bistår med rådgivning

— Vi uppmanar sökande att kontakta oss för rådgivning i god tid innan ansökan lämnas in, säger Ida Wanhatalo, handläggare för Klimatklivet på Länsstyrelsen i Norrbottens län. Det går bra att arbeta med ansökan under hela året, och ha en löpande dialog med oss på Länsstyrelsen under arbetets gång.

Åtgärder som ofta får stöd från Klimatklivet är att byta ut fossila bränslen mot bioolja, pellets, andra förnybara bränslen eller eldrift. Publika laddstationer för elbilar är en annan. Stödet har även medverkat till en ökad användning av spillvärme, vilket bidrar till en cirkulär ekonomi.

Stöd även för större åtgärder

— Eftersom det har beslutats om ett ökat bemyndigande och en förlängd åtgärdstid, så att åtgärderna inte behöver vara avslutade förrän 2026, är det ett extra bra läge att söka stöd från Klimatklivet för stora åtgärder just nu, tillägger Ida Wanhatalo.

Sista tidpunkt för ansökan i denna omgång är den 9 september klockan 17.00.

Resterande ansökningsomgångar 2021

  • 24 augusti—9 september
  • 8—18 november

Kontakt