Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya projekt beviljade medel

Totalt har Längmanska Företagarfonden beviljat 1 725 000 kronor i bidrag till lokala samverkansprojekt.

Längmanska företagarfondens övergripande mål är att finansiera samverkansprojekt vilka med miljöhänsyn skapar affärsmöjligheter för länets näringsliv.

Längmanska fonden satsar dels i projekt av branschuppbyggande/branschutvecklande karaktär, dels i direkta företagssamverkansprojekt med inriktning mot olika delar av affärsutveckling. Längmanska företagarfonden har en årlig budget på cirka 5 miljoner kronor att satsa i olika projekt.

Vid möte den 23 mars och den 16 juni har styrelsen för Längmanska Företagarfonden beslutat att bevilja nedanstående projekt totalt 1 725 000 kronor.

Längmanska Företagarfonden beviljade nedanstående projekt

Sökande

Projekt

Àvki AB

Design by Gällivare

Kreativa byar ek förening

Hållbar besöksnäring - ledutveckling i Pite Älvdal i Storforsens natursköna område

Haparanda kommun

Marknadsföring Haparanda skärgård md omnejd i samband med sändningen av Robinson i TV 4

Luleå tekniska universitet

Hållbar fiskodling i Norrbotten

Insamlingsstiftelsen för Midnattssolens trädgård

Midnattssolens trädgård/Arctic Gardens

Rise

Mikrolabbet – Design- och teknikverkstad för Mikroföretag

LTU Business AB

NET Latitude 66 Mentorship

Aira Dance Company AB

Dans vid Piteälvens största fors
Kontakt