Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Har du koll på de nya djurhälsoreglerna som gäller?

bi och honungsplatta

Den 21 april 2021 började nya djurhälsoregler att gälla i hela EU. Av den anledningen har även Jordbruksverkets föreskrifter om kontroll av amerikansk yngelröta, varroakvalster och trakékvalster uppdaterats.

För de flesta biodlare innebär de nya eller ändrade reglerna liten skillnad, andra påverkas mer. Den största förändringen är att de områden som omfattas av restriktioner på grund av varroakvalster har ändrats.

Är du biodlare, eller ska du starta eller ta över en biodling? Då behöver du känna till dessa fyra regler:

  1. Anmäl till länsstyrelsen var dina bisamhällen är uppställda,
  2. Anmäl till tillsynsman eller länsstyrelse om du misstänker att dina bin är sjuka,
  3. Förvara vax, honung och begagnad utrustning så att bin inte kommer åt det, samt,
  4. Be om tillstånd från tillsynsman om du vill flytta bin, vax, bikupor m.m. ut från ett område som är förklarat som smittat eller misstänkt för smitta.

På länsstyrelsens webbsida finns mer information om anmälan om uppställningsplats och bitillsynsmän.

På Jordbruksverkets webbsida finns mer information om ändringarna och om regler för kontroll av bisjukdomar Länk till annan webbplats.

Aktuella restriktioner för bin och humlor Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om på Jordbruksverkets sida.

Kontakt