Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Regeringens beslut om ändringar i begränsningsförordningen från och med 1 juni

Ett förstoringsglas som visar ett rött paragraftecken i en rad med vita paragraftecken.

Den 12 maj beslutade regeringen om ändringar i den så kallade begränsningsförordningen. Beslutet träder i kraft 1 juni och innebär bland annat nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. Beslutet innebär också att rätten att meddela föreskrifter kopplat till förordningen flyttas över från länsstyrelserna till Folkhälsomyndigheten.

Beslutet innebär att för inomhusarrangemang är huvudregeln fortfarande åtta deltagare, men om deltagarna anvisas en sittplats höjs taket till 50 deltagare.

För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta om deltagarna inte anvisas en sittplats och för arrangemang som anordnas utomhus med sittande deltagare tillåts maximalt 500 deltagare.

En särskild begränsning införs för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 idrottsutövare får delta samtidigt.

Beroende på smittläget kan Folkhälsomyndigheten besluta om ytterligare begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i enskilda län.

Precis som tidigare är det Länsstyrelserna som ansvarar för tillsynen av reglerna i begränsningsförordningen och den tillfälliga covid-19-lagen. Här kan du läsa mer om länsstyrelsernas tillsynsuppdrag.

Kontakt