Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Du som kan - handla ensam

En person som är i en affär och håller i en kundvagn.

Enligt den tillfälliga pandemilagen ska den som har en affär räkna ut och ange hur många besökare som maximalt får vistas inne i affären samtidigt. Men även om maxantalet inte överskrids kan det ändå uppstå trängsel inne i affären. Risken för trängsel minskar om så få som möjligt från ett sällskap går in i affären.

Råd och tips till dig som ska handla

1. Kolla max antal besökare i butiken. Om du ser att det är fullt, vänta utanför tills någon går ut.

2. Planera dina inköp. Om du vet vad du ska handla behöver du inte vara lika länge i affären och kan fortare lämna plats åt andra.

3. Sällskap får vänta utanför, eller hemma. Många tycker det är trevligt att handla tillsammans men just nu ska vi inte göra det om det inte är nödvändigt, eftersom det ökar risken för trängsel. Kanske kan du samtidigt som du handlar prata i telefon med den du brukar handla med, så känns det mindre ensamt.

4. Handla gärna digitalt. Många mataffärer erbjuder möjlighet att handla via internet och sedan hämta ut de färdigpackade varorna på ett särskilt ställe, eller få dem utkörda. Då behöver du inte ens gå in i affären.

Covid-19 ingår i smittskyddslagen och pandemilagen

Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen. Det innebär att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.

Du är också skyldig att följa reglerna i pandemilagen, som också kallas covid-19-lagen.

Enligt covid-19-lagen ska den som har en affär göra vissa åtgärder och informera sina kunder om vad som gäller för att minska smittspridningen. Men affären kan inte göra allt. Var och en av oss har också ett individuellt ansvar att följa reglerna.

Du får inga böter om du gör fel, men gör du rätt så tar du ansvar och bidrar till att smittspridningen minskar så vi fortare kan återgå till ett liv utan restriktioner.

Ett rött utropstecken med texten Ta ditt ansvar, stoppa smittspridningen i Norrbotten.

Kontakt