Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Val till Sametinget den 16 maj 2021

samiska flaggan

Länsstyrelsen räknar med att kunna presentera ett preliminärt valresultat under tisdag den 25 maj.

Val till Sametinget har genomförts den 16 maj 2021.

Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvarar för sammanräkningen av val till Sametinget, vilket innebär att Länsstyrelsen ska granska och räkna samman de röster som avgetts vid valet. Länsstyrelsen ansvarar även för mandatfördelning samt att utse ledamöter och ersättare.

Arbetet påbörjas måndag den 24 maj 2021 kl. 08.00 i Länsstyrelsens restaurang på Stationsgatan 5 i Luleå. Sammanräkningen är offentlig.

Länsstyrelsen räknar med att kunna presentera ett preliminärt valresultat under tisdag den 25 maj. Resultatet kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats och på Valmyndighetens webbplats.

Kontakt