Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad gäller för partybussar, student-utspring och skolavslutningar?

Glada studenter som springer ut från en skolbyggnad.

Foto: Mostphotos

I dagarna skickar Länsstyrelsen ut ett informationsbrev till länets bussbolag för att informera om den tillfälliga covid-19-lagen och vad som gäller för så kallade partybussar. Även länets gymnasieskolor får ett informationsbrev, som förutom partybussar tar upp rekommendationer inför kommande student- och skolavslutningar.

I brevet kan bussbolagen läsa att uthyrning av partybussar likställs med uthyrning av en lokal för en privat sammankomst. Därmed faller uthyrningen under den tillfälliga covid-19-lagen och ska begränsas till 8 personer.

- Anledningen är att syftet med sammankomsten är socialt umgänge, förklarar Lina Segerlund, enhetschef på Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Det spelar inte heller någon roll om uthyrningen görs indirekt, via ett annat företag.

Länsstyrelsen samarbetar med polisen i frågan och tillsyn kan komma att göras i samband med studentfiranden runt om i länet. Om fler än åtta personer åker i en buss kommer bussen att stoppas och det kan bli böter.

Länsstyrelsen informerar också skolorna om Folkhälsomyndighetens gällande riktlinjer för studentutspring och skolavslutningar. En skolavslutning är oftast inte en offentlig sammankomst. Dock rekommenderar Folkhälsomyndigheten att större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader undviks i år.

Kontakt